پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

رسشنامه ای 60 سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب2 درسال 1983 بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است

دسته: پرسشنامه

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 6

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

پرسشنامه سنجش خانواده [1] (FAD):

پرسشنامه ای 60 سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب [2] درسال 1983 بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است (ثنایی، 1379). این آزمون دارای شش خرده مقیاس حل مسأله، ارتباط، نقش، پاسخگویی عاطفی، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار و یک نمره به عنوان کارکردکلی میباشد. تمام هفت مقیاس درونی آن همسانی درونی قابل توجهی دارند (آلفای کرونباخ 72/0 تا92/0) اعتبار و بازآزمایی آن در عرض یک هفته رضایت بخش بود (66/0تا76/0). در پژوهش ملک خسروی (1382) بین خرده مقیاس های آن آلفای کرونباخ 51/0 تا 94/0 به دست آمد و همچنین بین تمام خرده مقیاسها و عملکرد کلی خانواده همسبتگی47/0تا 97/0 به دست آمد (خانی مجد و همکاران، 1391).

[1] -Family Assessment Device

[2] -Epstein,Baldwin & Bishop

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلود همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 60

تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

  • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983
  • دانلود پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983
  • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD)
  • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983
  • پرسشنامه عملکرد خانواده
  • Family Assessment Questionnaire (FAD) Epstein Baldwin and Bishop 1983

لینک دانلود ...