پمفلت درباره رشته حسابداری مالی

دسته بندی: پمفلت

فرمت: word

همراه با عکس

نحوه ادامه تحصیل در دانشگاه:

فازغ التحصیلان هنرستانها می توانند در آموزشکده های فنی و حرفه ای بطور ناپیوسته و هم چنین در دانشگاههای آزاد – علمی کاربردی – پیام نور ادامه تحصیل دهند.

نحوه ادامه تحصیل در دانشگاه:

فازغ التحصیلان هنرستانها می توانند در آموزشکده های فنی و حرفه ای بطور ناپیوسته و هم چنین در دانشگاههای آزاد – علمی کاربردی – پیام نور ادامه تحصیل دهند.

  • دانلود

لینک دانلود ...