بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

پایان نامه بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران در 89 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل/متن: پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است. نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عکس که…

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 89

حجم فایل: 232 کیلوبایت

توضیحات:

پایان نامه بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران در 89 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

متن:

پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است. نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عکس که توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمون t مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 13

1-2-بیان مسئله 18

1-3-اهمیت ضرورت تحقیق 21

1-4-اهداف تحقیق 23

1-5-فرضیات تحقیق 23

1-6-تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهیم نظری 33

2-1-1- تعریف خود 33

2-1-2- ‘خود’ در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36

2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن 39

2-1-4- تصویر ذهنی 43

2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر 46

2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان 49

2-1-7- نقش خانواده در تشکیل و چگونگی برداشت از خویش 54

2-1-8- تعریف زیبایی 59

2-1-10- بد شکلی بدنی 60

فصل سوم: طرح تحقیق

3-1- طرح تحقیق 84

3-2- جامعه آماری 84

3-3- نمونه و روش نمونه گیری 84

3-4- ابزارهای تحقیق 85

3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق 85

3-6- روش و چگونگی اجرا 86

3-7- روش آماری 87

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق 102

4-2- رهنمودهای تحقیق 105

4-3- محدودیتهای تحقیق 106

4-4- پیشنهادات 107

منابع فارسی 108

منابع انگلیسی 113

  • رضایت شغلی کارکنان زن شاغل
  • طرح پژوهشی با روش تحقیق
  • دانلود طرح پژوهشی رضایت شغلی
  • رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی
  • رضایت شغلی معلمان
  • رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمائی
  • درصد رضایت شغلی معلمان
  • دانلود رایگان طرح پژوهشی

لینک دانلود ...