مقاله موتور خانه تاسیسات

مقاله موتور خانه تاسیسات

طرح مولد بخار از شرکت FOSTER WHEELER و نوع آن SD. 33 می باشد. تأمین هوای این مولد بخار بصورت FORCED DRAFT می باشد و دارای سیستم گردش طبیعی آب در مجموعه لوله های داخل بویلر است. در ساختمان آن دو مخزن وجود دارد , مخزن بالایی مخزن بخار (STEAM DRUM) و مخزن پایینی، مخزن آب (WATER DRUM) می باشد. دیواره های واحد بویلر از نوع دیواره های آبی (WATER WALLS) میباشند که از لوله های به هم جوش خورده از نوع MONOWALL تشکیل شده اند. واحد بویلر دارای کوره تحت فشار است و به گونه ای طراحی شده است که قادر به تولید 190.312 Tm/hr بخار سوپرهیت می باشد , در حدود 25 Tm/hr از این بخار در خود واحد بویلر مصرف می شود که AUXILARY STEAM نامیده می شود و 165 Tm/hr دیگر آن جهت مصرف در خارج از واحد بویلر به نیروگاه , سالن آسیاب و سالن تولید ارسال می شود. نوع سوخت مصرفی واحد بویلر مازوت و گاز طبیعی می باشد. این مولد بخار از قسمت پایینی روی یک فونداسیون نصب شده و برای OUTDOOR SERVICE طراحی شده است. 1-1- جریان آب و بخار (WATER AND STEAM FLOW) شکل شماره یک مسیر جریان آب و بخار را در درون واحد بویلر نشان می دهد. آب تغذیه از طریق هدر ورودی اکونومایزر وارد واحد بویلر می شود سپس با عبور از میان بخش های اکونومایزر وارد هدر خروجی اکونومایزر می شود و از طریق یک لوله UNHEATED بسوی مخزن بخار STEAM DRUM)) جریان میابد. آب از مخزن بخار بالایی بویلر از طریق لوله های عقبی کانوکشن بانک (CONVECTION BANK REAR SIDE TUBES) به طرف پایین جریان میابد و وارد مخزن آب پایینی بویلر (WATER DRUM) می شود. آب از این مخزن در بین مدارهای تولید بخار (STEAM GENERATION CIRCUITS) که عبارت اند از: 1- دیواره های کوره (FURNACE WALLS): شامل دیواره جلویی، کف و سقف کوره، دیواره عقب کوره و دیواره های جانبی (چپ و راست کوره) می شوند. 2- قسمت جلویی کانوکشن بانک (FRONT PART OF CONVECTION BANK) یا همان لوله های RISER. تقسیم می شود. آب در درون لوله های مدارهای تولید بخار گرم شده و بخار تولید می شود. در این حالت مخلوطی از آب و بخار در درون لوله های مذکور به طرف بالا جریان میابد و سبب ایجاد گردش طبیعی آب (NATURAL CIRCULATION) در مجموعه کل لوله های داخل بویلر می شود. جریان مخلوط آب و بخار از دیواره های کناری کوره (SIDE WALLS) در هدر های بالایی کناری کوره جمع می شود و از میان لوله های RISER به سمت مخزن بخار هدایت می شود. همچنین جریان مخلوط آب و بخار تولید شده در کف، دیواره جلویی کوره، سقف و قسمت جلویی کانوکشن بانک بطور مستقیم به طرف مخزن بخارجریان می یابد. در داخل مخزن بخار در اثر عملکرد یکسری عناصر نصب شده در آن مخلوط ذکر شده به صورت بخار و آب تفکیک می شود. بخار جدا شده بعد از این مرحله در سوپرهیترهای اولیه و ثانویه تبدیل به بخار سوپرهیت می شود و اب جدا شده دوباره وارد مدارهای تولید بخار می گردد. همچنین برای کنترل دمای بخار سوپرهیت تولیدی و نگهداشتن ان در حد مناسب توسط سیستم ATEMPERATOR به میزان کنترل شده ای اب در لوله انتقال دهنده بخار از سوپرهیتر اولیه به سوپر هیتر ثانویه به بخار اسپری می شود.

این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید

لینک دانلود ...