شرح کامل واحد شماره 104 (نم زدایی گاز)، واحد شماره 105 (بازیابی گاز اتان) و واحد 106 (کمرسور گاز) پالایشگاه گازی

شرح کامل واحد شماره 104 (نم زدایی گاز)، واحد شماره 105 (بازیابی گاز اتان) و واحد 106 (کمرسور گاز) پالایشگاه گازی

در این مقاله شرح کاملی از unit 105، unit 104 و unit 106 پالایشگاه گازی شامل توضیحات فنی و نقشه های اجرایی در دسترس شما قرار میگیرد.

لینک دانلود ...