مقاله واکسن های نو ترکیب در درمان سرطان های معده ای و روده ای

دانلود مقاله واکسن های نو ترکیب در درمان سرطان های معده ای و روده ای

تعداد صفحات: 40 صفحه –

قالب بندی: word

پیشرفت های بدست آمده از علوم ایدئولوژی و بیولوژی ملکولی در چند دهه گذشته، دانشمندان را خوش بین نموده است که سیاست های حاکم بر مقررات ایدئولوژی ممکن است در بیمارانی که مبتلا به امراض سرطانی باشند مفید واقع شوند. پیشرفت های کلیدی که در این زمینه سوی داده است عبارتند از: 1- شناسایی نقش بحرانی سلول antigen – presenting و درک بیشتر فرآیندهای کاری آنتی ژ ن ها و عملکرد هر یک از آنها شامل تعاملات ملکولی فیمابین ملکولهای HLA و اپیتوپ های آنتی ژنتیک در سلول antigen – processing و گیرنده های روی سلول T و 2- نقش ملکولهای Co stimulatory مانند B7.1 و LFA-3 , ICAM در برقراری و نگهداری یک پاسخ ایمن. بعلاوه، روش های جدید به ما این اجازه را می دهد تا فاکتورهای تعیین کننده آنتی ژنتیک و ایدئولوژیک بیش از پیش شناخته شوند. آنتی ژن Carcinoembryonic یا CEA در سرطان های معده ای روده ای، شش و سینه ها به وفور یافت می شوند. در تحقیقات کلینیکی دستورالعمل ها و پروتکل هایی تهیه شده است که بواسطه آن استفاده از ولکتورهای ویروسی می توان بیماران را نسبت به CEA بدون عوارضی چون پدیده خود ایمنی، مقاوم نمود. از طریق ترکیب ولکتورهای ویروس شامل MUC -1 و یا CEA به اضافه ملکولهای Costimulatory در یک رژیم غذایی، ملاحظه خواهد شد که این مداخله ها نه تنها می تواند تغییری در عملکرد ایمنی بدن داشته باشد بلکه به طور بالقوه می تواند باعث بهبودی در بیماری که تحت مراقبت های بالینی قرار دارند نیز بشود. فاز III مطالعات جهت اجرای تست فرضیه در دست اقلام می باشد.

در اواخر قرن 19، ویلیام کولی در مرکز تحقیقات سرطان شناسی نیویورک گزارش حاکی از پیروی خود به خودی سرطان بدخیم و بدنبال آلودگی شدید باکتریایی ارایه نمود. اگر چه بعدها نیز اجرای مجدد این عمل از این طریق با موفقیت های محدودی نیز همراه بود. متعاقب آن توجه از عفونت های جزیی به آنتی ژن های خاص سلول های سرطانی شناخته شده از طریق این سیستم ایمنی بدن معطوف گشت.

برای مثال، در موشها، ایمنی و مصونیت به methylcholanthrene تحریک شده بدخیم می تواند از طریق تزریق سلول های خراب سرطانی حیوانات مشابه از نظر ژنتیکی حاصل گردد. این مشاهده نمایان می کند که سرطان نوع خاصی از آنتی ژن تحریک شده توسط موتاژن های مشترک می باشند. نتایج این مطالعات به همراه پیشرفت های ایمونولوژی، مفهوم پایش و مراقبت ایمنی را تداعی می کند. بدین معنی که افراد از یک تکثیر بدخیم سلولی از طریق شناسایی عوامل مادرزادی و سیستم ایمنی انطباقی بدن، مورد محافظت قرار گیرند. این مشاهدات بسیار مهیج و امیدوار کننده بودند چرا که بواسطه آن می توان سرطان را بهبود بخشید. اما متعاقب آن مطالعات بعدی و سپس مطالعات بالینی این نتایج را مردود نمود. برای مثال مفهوم پایش ایمنی زیر سوال رفت هنگامی که athymic nucle موشها در نوع وحشی آنها انتشار پیدا نمود و بدین طریق نتایج آزمایشات کلینیکی اولیه را مخدوش نمود.

لینک دانلود ...