مجموعه مقالات پوستر ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

مجموعه مقالات پوستر ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

مجموعه مقالات پوستر ارائه شده در ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) 24 و 25 شهریور 1389

لینک دانلود ...