مقاله مارکتینگ

مقاله مارکتینگ

مقاله آماده در مورد بررسی نقش و جایگاه مارکتینگ یا بازاریابی در کسب و کار. همچنین در ادامه مقاله به تفاوت های میان بازاریابی نوین و سنتی، ابعاد گوناگون بازاریابی و انواع تکنیک های بازاریابی پرداخته می شود.

لینک دانلود ...