تحلیل حرکتی مکانیزم منجنیق توسط SolidWorks Motion Analysis

تحلیل حرکتی مکانیزم منجنیق توسط SolidWorks Motion Analysis

ورژن نرم افزار: 2016

سطح آموزش: متوسط و پیشرفته

فایلهای همراه:

  • آموزش تصویری گام به گام فرمت (pdf) در 25 صفحه
  • فایل های قطعات و اسمبلی همراه با نتایج

مواردی که خواهید آموخت:

  • شروع آنالیز حرکت
  • تعریف شرایط حرکت (موتور، جاذبه، فنر و Contact)
  • محاسبه و ایجاد انیمیشن حرکت
  • محاسبه گشتاور و توان ورودی و رسم نمودار آن نسبت بزمان

یکی از قابلیتهای شبیه ساز حرکت در SolidWorks امکان شبیه سازی برخورد بین اجزای مکانیزم بهمراه تعریف اصطکاک و همچنین خواص ارتجاعی ماده می باشد. در این مثال شما با استفاده از این قابلیت مکانیزم منجنیق را که برای پرتاب یک شی بکار برده می شود را تحلیل کرده و نمودارهای حرکتی را استخراج می کنید.

بیاد داشته باشید در آموزشهای ما همواره می توانید از فایل سه بعدی که همراه مجموعه دانلود می کنید به عنوان راهنما استفاده کنید.

لینک دانلود ...