میزان مصرف ماهی

میزان مصرف ماهی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فهرست مطالب

مقدمه

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

ارزیابی مشکلات

نتیجه گیری

پرسشنامه

مقدمه

هدف این پروژه بررسی میزان مصرف ماهی افراد در طی یک ماه می باشد تا مشخص گردد خانواده ها در طی یک ماه چه مقدار ماهی مصرف می کنند چرا که یکی از منابع سرشار از پروتئین می باشد بعضی از افراد هستند که ماهی دوست ندارند اما اگر از پروتئینهای موجود در آن اطلاع کافی داشته باشند حتما حداقل یک وعده در هفته از آن استفاده می کنند و مصرف ماهی را در وعده های غذایی خود می گنجاند.

جمع آوری داده ها

به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده ها در خانواده ها، یک کلاس از دبیرستان شاهدان کوثر را به عنوان جامعه ی آماری انتخاب نمود و 17 نفر از دانش آموزان کلاس را که دارای شماره های خود هستند را به عنوان نمونه انتخاب نموده ایم. جمع آوری داده ها می توانست از دو طریق مصاحبه به نظر مناسب تر آمد و از دانش آموزان خواستیم که میزان مصرف ماهی خود در ماه را برای ما بگوید.

8 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 0 0

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول فراوانی:

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

مرکز

فراوانی

داده

2

1

2

[2-0]

9

3

7

[4-2]

16

5

7

[6-4]

17

7

1

[8-6]

نمودار میله ای

مرکز دسته ها

نمودار چندبر فراوانی

نمودار مستطیلی

نمودار دایره ای

لینک دانلود ...