پروژه شرح فرآیند پتروشیمی جم عسلویه

پروژه شرح فرآیند پتروشیمی جم عسلویه

تاریخچه مجتمع پتروشیمی جم عسلویه؛ واکنش های شیمیایی، مقدار کمی خوراک؛ مصرفی و محصولات شرح مختصری از فرآیند و نمودار تولیدات و شرایط عملیانی واکنش شیمیایی، ظرفیت طراحی و…

فایل به صورت pdf در 9 صفحه بسیار کامل فونت ریز با تمامی جداول و طراحی ها

واحد الفین

واحد بوتادین

واحد پلی اتیلن سبک خطی

واحد پلی اتیلن سنگین

واحد پروپیلن

واحد اتیلن گلایکول

لینک دانلود ...