شرح کامل واحد شماره 101 (شیرین سازی)، واحد شماره 102 (بازیابی) و واحد 103 (پایدار سازی میعانات) پالایشگاه گازی

شرح کامل واحد شماره 101 (شیرین سازی)، واحد شماره 102 (بازیابی) و واحد 103 (پایدار سازی میعانات) پالایشگاه گازی

در این مقاله شرح کاملی از unit 102، unit 101 و unit 103 پالایشگاه گازی شامل توضیحات فنی و نقشه های اجرایی در دسترس شما قرار میگیرد.

لینک دانلود ...