نظافت شخصی و عطر زدن از نظر پیامبر (3)

نظافت شخصی و عطر زدن از نظر پیامبر 13 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

نظافت شخصی و عطر زدن و..

پیامبر (ص) زندگی اجتماعی و فردی خود را در شکل معمول و حتی خوب آن شکل می داد. لباس سفید می پوشید، عطر می زد، موهای سر را شانه می کرد و مرتب دندان هایش را مسواک می کرد. در میان این مسائل، عطر زدن برای آن حضرت یک اصل بود. در روایت هست که در خانه پیامبر، محلی بود که پیامبر همیشه از آنجا خود را عطر می زده است:

انس می گوید: کانت لرسول الله سُکّه یتطیّب منها (امتاع 7.101) در خبر دیگری آمده است که حضرت می فرمود در این دنیا عطر و زن و نماز را بسیار دوست می دارد، و البته درباره نماز ادامه می دادند که قره عینی فی الصلاه. روشنی چشمان من در نماز است (مصنف: 321.4).

شخصی روایت می کند که من بچه بودم نزد پیامبر (ص) می آمدیم، سر ما را مسح می کرد. من وقتی دست پیامبر روی سرم کشیده شد چنان بوی معطری احساس کردم که تا حال فراموش نکرده ام. و ادامه می دهد: این قدر بوی عطر زیاد بود که گویی از کنار مغازه عطاری رد شده بودم. (امتاع 7.102) کسی هم اگر عطر تعارفی برای پیغمبر می برد حضرت هیچ وقت آن را رد نمی کرد. نیز نوشته اند که رسول خدا (ص) به بوی خوشش شناخته می شد: کان رسول الله یعرف بریح الطیب (مصنف: 319.4)

حضرت از خوردن چیزهای بودار که مردم را اذیت کند پرهیز می کرد. مخصوصا وقتی سیر داشت و استدلالش هم این بود که: أکرهه من أجل ریحه. خضاب و رنگ کردن موی هم بر آن حضرت اهمیت داشت. حضرت به زنان دستور می داد تا موی های خود را خضاب کنند، اگر شوهر دارند برای شوهر، و اگر ندارند برای آن که خواستگاران بیشتری داشته باشند (مصنف: 319.4). حضرت زنی را که در دستانش اثری از خضاب یا حنا نبود، کراهت داشت نگاه کند (مصنف: 488.7).

تصور عمومی چنان است که گویی اگر کسی ثروتمند نباشد، نباید از این قبیل امور استفاده کند، درحالی که چنین نیست. حضرت خود زندگی ساده ای، روی همان حصیری که شبها نماز شب می خواند، روز می نشست و با مردم گفتگو می کرد و میهمانانش را پذیرای می نمود (امتاع: 115.7). نوع غذا خوردن او هم در همان حد معمول بود، روی زمین می نشست و غذا می خورد: کان رسول الله یجلس علی الارض و یأکل علی الارض (امتاع: 7.262) چنان که در حدیث آمده است تا رسول خدا (ص) زنده بود، سه روز پشت سر هم آل محمد سیر نبودند (امتاع: 7.263).

سیره نبی

پیامبر و شوخ طبعی

پیامبر (ص) فردی شوخ طبع بود و هیچ حالت خشم و عصبانیت در او دیده نشد. در حدیث آمده است: کان بالنبی دعابه، یعنی مزاحا. اما این تبسم به معنای قهقهه زدن نبوده بلکه فقط متبسم بود: ما رأیت النبی ضاحکا ما کان الا یتبسم. این شوخ طبعی هم خود او را سرحال نگاه می داشت و هم مردم را آرام و راضی نگاه می داشت. آن حضرت به دیگران هم فرصت شوخ طبعی می داد، چنان که یک اعرابی هدیه آورده بود، بعد که پیامبر استفاده کرد، آمد و پولش را می خواست و می گفت: پول هدیه ما را بدهید.

نظافت شخصی و عطر زدن و..

پیامبر (ص) زندگی اجتماعی و فردی خود را در شکل معمول و حتی خوب آن شکل می داد. لباس سفید می پوشید، عطر می زد، موهای سر را شانه می کرد و مرتب دندان هایش را مسواک می کرد. در میان این مسائل، عطر زدن برای آن حضرت یک اصل بود. در روایت هست که در خانه پیامبر، محلی بود که پیامبر همیشه از آنجا خود را عطر می زده است:

برخورد با خشک مقدسی

یک جنبه مهم تاریخ زندگی پیامبر (ص) رعایت دقیق قوانین الهی و وحیانی است. پیامبر تابع قرآن است و به هیچ روی مجاز به تخطی از آنها نیست. در این باره، بسان قرآن، از افراط و تفریط بیزار است و تلاش می کند، همان گونه که به او دستور داده شده تا مستقیم حرکت کند و استقم کما امرت همین رویه را میان مردم هم ترویج کند.

چند حدیث و داستانی کوچک

در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در میان اهل صفّه مؤمنی بود تهیدست و سخت نیازمند و

لینک دانلود ...