مقاله تاریخ انقلاب (مقاله ای مخصوص برای شرکت در جشنواره خوارزمی)

دانلود مقاله تاریخ انقلاب (مقاله ای مخصوص برای شرکت در جشنواره خوارزمی)

موضوع مقاله: تاریخ انقلاب از تولد امام خمینی (ره) تا پیروزی انقلاب و ره آوردهای انقلاب اسلامی

قالب بندی: word، قابل ویرایش

تعداد صفحات: 31

شرح مختصر:

در 31شهریور 1279هجری شمسی در محله های خمین به نام لب رودخانه کودکی به دنیا آمد که نام او را روح الله گذاشتند. پدرش مصطفی نام داشت ونام مادرش هاجر بود. درآن ایام خان هاوشاه زاده هابسیار قدرتمند بودندودرتمام ایران تفنگ واسلحه وقشون داشتندوبه همه زور می گفتند. پدرش روح الله درمقابل این زورگوها ومتجاوزگران ایستاده بود ونمی گذاشت به مردم ظلم کنند و سرانجام به دست دو تن از آن هابه شهادت رسید به این ترتیب روح الله درحالی که بیش از چهار ماه از عمرش نگذشته بود یتیم شد.

دوران کودکی

روح الله کوچک ترین فرزند خانواده بود. دوران کودکی او در خمین سپری شد. بعد از شهادت پدر تربیت روح الله را مادر وبرادر بزرگش برعهده گرفتندواورا برای تحصیل به مکتب خانه ی آخوند آقاملا ابوالقاسم فرستادند. ملا ابوالقاسم پیرمردی بودو برادر روح الله هم پیش او درس خوانده بود. بچه های مکتب خانه روزی نیم جزءقرآن می خواندند. هر وقت کسی قرآن را ختم می کرد و به آخرمی رساند رسم بودکه به همه ناهار بدهد.

به د نبال استاد

روح الله درس های ابتدایی و مقداری از درس های مقد ماتی را نزد اهل فضل ودانش خمین آموخت. سپس در سن 19 سالگی به اراک رفت اراک درآن زمان یکی ازمراکز مهم آموزش علوم دینی بود و آیت الله شیخ عبد الکریم حائری که از علمای بزرگ بود درآنجا درس می داد. روح الله یک سال در اراک ماند تا این که آیت الله حائری در نوروز 1300 هجری شمسی به در خواست علمای قم از اراک به آن شهر رفت وماندگار شدوحوزه ی علمیه ی قم را تاسیس کرد. آقا روح الله هم به دنبال استادخود به قم رفت وهمان جا ماند. این دوران همزمان با کودتای رضا خان در تهران وتشکیل حکومت شاهنشاهی پهلوی بود. آقا روح الله بیشتر دروس مقدماتی را نزد استادبزرگ خود آیت الله حائری فرا گرفت.

لینک دانلود ...