طراحی سه بعدی باکس تلوزیون با نرم افزار SolidWorks 2010

طراحی سه بعدی باکس تلوزیون با نرم افزار SolidWorks 2010

طراحی سه بعدی باکس تلوزیون با نرم افزار SolidWorks 2010 تمرینی مناسب برای آموزش نرم افزار سالید میباشد و همچنین امکان ویرایش این فال وجود دارد.

درصورت درخواست فیلم آموزش این فایل به زبان فارسی به ایمیلتان فرستاده می شود. قیمت فایل 4000 تومان می باشد.

هدف ما آموزش، تبادل اطلاعات و پیشرفت می باشد.

لینک دانلود ...