پروژه چراغ راهنما به همراه AVR

پروژه چراغ راهنما به همراه AVR

برنامه چراغ راهنما با AVR به همراه فایل برنامه و نقشه مدار در پروتئوس

این برنامه در محیط codvistion می باشد..

لینک دانلود ...