پاورپوینت ساخت قطعات غیر فعال با استفاده از نرم افزار L Edit

پاورپوینت ساخت قطعات غیر فعال با استفاده از نرم افزار L Edit

دسته بندی: پاورپوینت

نوع فایل:. ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد اسلاید: 27 اسلاید


قسمتی از متن. ppt:

ساخت قطعات غیر فعال با استفاده از نرم افزارL-Edit

ساخت خازن: می دانیم اگر دولایه فلز با اندازه های مختلف با یک دی المتریک بین آنها با هم یک خازن تشکیل می دهند که ظرفیت این خازن شامل ظرفیت دوخازن بصورت زیر می باشد:

1) خازن صفحه ای (صفحات موازی) Area

2) خازن حاشیه ای یا جانبی Fringe

Cکل=C (خازن سطحی) +C (خازن جانبی)

واحد استاندارد ظرفیت خازن

برای آسانی کارازیک واحد استاندارد ظرفیت استفاده می کنیم که بتواند مقادیر متناسب با تکنولوژی را بگیرد اما درعین حال بتواند بدون انتساب یک مقدار مطلق به آن، آنرا در محاسبات بکاربرد این واحد با

نشان داده می شود وبه عنوان ظرفیت گیت به کانال یک ترانزیستور MOS با L=W= اندازه نما تعریف می شود. برای قوانین مبتنی بر لامبدا یک مربع استانداردبصورت یک مربع با اندازه نما مانند شکل تعریف می شود:

واحد استاندارد ظرفیت خازن

مقدار رابرای هر تکنولوژی وفرآیندی می توان بدست آورد:

بطور مثال برای MOSIS مربع استاندارد برای تکنولوژیSCNA 1.2 میکرون بصورت زیر بدست می آید:

چون در تکنولوژری 1.2 میکرون لامبدابرابر0.6 می باشد

مربع استاندارد

مقدارخازن سطح گیت برابر493af/sq. micron می باشد.

ظرفیت خازن گیت* اندازه مربع استاندارد=مقداراستانداردظرفیت خازن گیت

حال اگر بخواهیم ظرفیت سطحی خازن گیت را محاسبه کنیم با برقراری نسبت بین مساحت مورد نظر ومساحت گیت استاندارد وضرب آن در استاندراد ظرفیت، ظرفیت سطح مورنظر بدست می آید.

برای مثال اگر یک صفحه خازنی به ابعاد داشته باشیم: مساحت نسبی

مقداراستاندارد*مساحت نسبی=ظرفیت

انواع خازن

در نرم افزار L-Edit پنج نوع خازن وجود دارد که با توجه به نوع تکنولوژی مورد استفاده می توان ازاین خازنها استفاده نمود:

CNMOS (NMOS Capacitor)

CPMOS (PMOS Capacitor)

PCAP (Poly-Cap1 Capacitor)

CPLP2 (Poly-Poly Capacitor)

C-Well (Well Capacitor)

هر یک از خازنهای گفته شده دارای یک خازن صفحه ای یا ورقه ای ویک خازن حاشیه ای (Area & Fringe) می باشند که ظرفیت کل خازن برابر با مجموع خازن صفحه ای وحاشیه ای می باشد

لینک دانلود ...