پایان نامه تغییرات اجتماعی و سینما

پایان نامه تغییرات اجتماعی و سینما

این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد و به روش های اسنادی و تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام گرفته است. دارای 197 صفحه word.

سال های 1374 تا 1384 حامل تغییرات اجتماعی قابل توجهی در جامعه­ی ایران بوده است که از میان آن ها دو حوزه­ی سینما و مطالبات سیاسی برای مطالعه در این رساله انتخاب شده­اند.

در حوزه­ی سینما از سال 76؛ رفع برخی سانسور ها و قواعد دست و پا گیر در تولید فیلم موجب شد که سینمایی به نسبتِ قابل توجه آزاد تر از سینمای بعد از انقلاب تا 76 داشته باشیم. این آزادی؛ دستِ سینما را برای به تصویر کشیدن مقولاتی که پیش از آن امکان نمایش نداشتند، باز کرد. آشکار ترین نوع استفاده از آزادی را می توان در تغییر وضعیت ظاهری بازیگران، و نوع موسیقی فیلم ها نسبت به قبل از سال 76 دید.

آزادی سینما در پوشش بازیگران و نوع موسیقی، بخشی از آزادی ایجاد شده در جامعه در این زمینه ها بود. اما آیا این آزادی سینما تأثیری بر بهبود بازنمایی سینما از دیگر واقعیت های موجود جامعه داشته است؟ پاسخ به این سؤال نیازمند دست یافتن به درک روشنی از تغییرات در دوره­ی مورد بررسی و مقایسه­ی آن تغییرات با نحوه­ی نمایش آن ها در سینما است.

لینک دانلود ...