روش تحقیق بررسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان

روش تحقیق بررسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان

مطالعه پیرامون نحوه رفتار والدین و ویژگیهای فرزندان موضوع بسیاری از تحقیقات علمی در کشورهای مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسی در این تحقیق ویژگی عزت نفس کودکان در رابطه با بدرفتاری والدین آنها است

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 72

حجم فایل: 34 کیلوبایت

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف تحقیق

سؤالات و فرضیات تحقیق

روش انجام تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

الف: پیشینه نظری تحقیق

عزت نفس بالا، عزت نفس پایین

ب: تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه و نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

چگونگی گردآوری داده ها

روش آماری

فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق

مقدمه

یافته ها

فصل پنجم: بحث یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع و ضمائم

ضمیمه الف: جداول نمرات هر دو گروه

1- جدول نمرات خام آزمودنی های پسر

2- جدول نمرات خام آزمودنی های دختر

فهرست منابع

ضمیمه ب: پرسشنامه ها

1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل

2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد

فهرست جداول:

1- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس

2- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها

3- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها

4- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر

مقدمه

مطالعه پیرامون نحوه رفتار والدین و ویژگیهای فرزندان موضوع بسیاری از تحقیقات علمی در کشورهای مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسی در این تحقیق ویژگی عزت نفس کودکان در رابطه با بدرفتاری والدین آنها است.

بدون تردید خانواده عمده ترین و مؤثرترین نقش را در فرایند شکل گیری شخصیت برای ایجاد حس عزت نفس در کودکان دارد. در خانواده ای که صمیمیت، محبت، مهربانی وجود دارد کودک می تواند هم عزت نفس بالایی داشته باشد و هم تغییرات مطلوب در شخصیت او ایجاد گردد. از یک سو کودک می تواند با اطمینان به شخصیت خود با مشکلات روبرو شود و از سوی دیگر، بدون داشتن اضطراب و تشویش رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده و سعی می کند آنها را به نحو مطلوب تغییر دهد. شکل گیری بنیادین عزت نفس در کودکان متأثر از فضای کلی خانواده است.

می دانیم که اگر گویا فضای کل خانواده هر حرکت و رفتار کودک را علی رغم نادرست بودن پذیرا باشند، کودک به احتمال زیاد دچار اختلال رفتار می گردد زیرا تفاوت بین رفتارهای درست و غلط را نمی داند و از دیگران نیز انتظار دارد که همچون مادر و پدر هرگونه رفتار او را به گرمی و صمیمیت بپذیرد و چون چنین چیزی مقدور نیست مشکلات و درگیری های اجتماعی او آغاز می گردد. در نقطه مقابل خانواده هایی وجود دارند که رفتارهای کودک را نمی پذیرند و در حقیقت دائماً در حال طرد کودک خود هستند در چنین فضای خانوادگی کودک نمی داند چه چیزی باعث قبول و تشویق از طرف دیگران می گردد و کودک در هر امری دچار بلاتکلیفی است.

عزت نفس مبتنی بر ارزیابی قضاوتهایی است که شخص درباره خصوصیات خود به عمل می آورد. روانشناسان و جامعه شناسان عزت نفس را از شخصیت و هسته مرکزی سازگاری اجتماعی می دانند «اسلامی نسب، 1373».

تحقیقات انجام شده بر ارتباط متقابل بین عزت نفس فرد و تصور فرد از توانائیهای خود تأکید دارد بدین معنا که اگر عزت نفس کاهش یابد، احساس ضعف و ناتوانی در فرد ایجاد می شود و بالعکس با افزایش اعتماد به نفس احساس توانمندی به وجود می آید.

  • گزارش کارآموزی آشنایی با امور گرافیک و امور چاپ دفتر تبلیغاتی توفه
  • کارآموزی آشنایی با امور گرافیک و امور چاپ دفتر تبلیغاتی توفه
  • دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با امور گرافیک و امور چاپ دفتر تبلیغاتی توفه

لینک دانلود ...