مقاله تربیت از منظر دینی نقش خانواده در تربیت دینی و فضایل اخلاقی و نقش مادران در تربیت دینی فرزندان 165 صفحه (2)

مقاله تربیت از منظر دینی – نقش خانواده در تربیت دینی و فضایل اخلاقی و نقش مادران در تربیت دینی فرزندان – 165 صفحه

مقاله تربیت از منظر دینی – نقش خانواده در تربیت دینی و فضایل اخلاقی و نقش مادران در تربیت دینی فرزندان

شامل 2 فایل ورد مجموعا شامل 165 صفحه فایل Word

نقش خانواده در تربیت دینی و فضایل اخلاقی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه 1

2- بن بست مکاتب مادی و توجه جهانی به کارآمدی دین 1

3- ارکان سعادت بشر 2

4- رابطه دین و دیگر ارکان اساسی 3

5- ضرورت توجه به سازندگی اخلاقی 3

6- پرورش و تریت دینی 4

7- بعد شناختی 4

8- دعوت براساس محبت 5

9- تهذیب عملی 5

10- بعد رفتاری 6

11- مهم ترین روش های تربیتی 8

12- نتیجه گیری 10

13- منابع 12

دین، زندگی را معنی دار می کند و باعث تحقق عدالت اجتماعی می شود و عمیق ترین احساسات را در وجدان انسان برمی انگیزد. دین نیاز فطری است. فقدان کامل ایمان در حکم سقوط انسان است. زیرا داشتن ایمان احساس هویت فردی و اجتمای را فراهم می کند و به انسان آرامش و امنیت می بخشد. تربیت دینی کودکان، امری ضروری ولازم است و این ضرورت حداقل از دو دید فردی و اجتماعی قابل رسیدگی است. از لحاظ فردی مذهب پایه و مایه همه جوانب و ابهاد فرد و سبب بسیاری از رشدها و ایستایی هاست. چه بسیارند امانت ها الهی که در سایه بی توجهی اولیای کودک به جنبه های عقیدتی و مذهبی او دچار تزلزل می شوند. کودک براساس آن چه که دیده و شنیده، چه درست و چه غلط می آموزد و عمل می کند و از این دیدگاه نقش خانواده در کودک فوق العاده است.

هدف از این مقاله علمی: بیان نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان می باشد و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

نقش مادران در تربیت دینی فرزندان

* این نوشتار می‏کوشد با توجه به آیات و احادیث و سیره معصومان علیهم‏السلام، نقش مادر را در تربیت دینی فرزندان بررسی و دیدگاه اسلام را در این زمینه تبیین کند. مادر، از دیدگاه اسلام، جایگاه بس والایی در خانواده و اجتماع دارد و نقش وی در تربیت دینی فرزند بسیار مهم و سرنوشت‏ساز است. ازاین‏رو، در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم و مقدمات، نخست جایگاه مادر و سپس نقش وی در تربیت دینی فرزند در دوره‏های گوناگون (پیش از تولد و پس از تولد) بررسی می‏شود. همچنین کاربرد این بحث‏ها در صداوسیما و چگونگی استفاده برنامه‏سازان از آن بررسی خواهد شد.

فهرست

# دیباچه

# پیش‏گفتار

# فصل اول: کلیات

* 1. طرح موضوع

* 2. هدف پژوهش

* 3. پرسش‏های پژوهش

* 4. فرضیه‏های پژوهش

* 5. پیشینه پژوهش

* 6. امتیازهای پژوهش در مقایسه با پژوهش‏های پیشین

* 7. ضرورت و اهمیت پژوهش

* 8. روش پژوهش

* 9. مفهوم تربیت دینی

* 10. تفاوت تربیت دینی و غیردینی

* 11. قلمرو تربیت دینی

* 12. کاربرد رسانه‏ای

# فصل دوم: جایگاه مادر

* 1. جایگاه مادر در اسلام

o الف) قرآن کریم

o ب) سنت رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله

o ج) سیره امامان معصوم علیهم‏السلام

o د) اندیشه بزرگان دین

+ یک ـ ملا محسن فیض کاشانی

+ دو ـ ملا احمد نراقی

+ سه ـ علامه سید محمدحسین طباطبایی

+ چهار ـ امام خمینی رحمه‏الله

* 2. جایگاه مادر در ادیان گذشته

# فصل سوم: نقش تربیتی مادر

* 1. تربیت جسمانی

* 2. تربیت دینی

* 3. تربیت عاطفی

* 4. تربیت اخلاقی

* 5. تربیت عقلانی

* 6. تربیت جنسی

* 7. تربیت سیاسی

# فصل چهارم: نقش مادر در تربیت دینی کودک (هفت سال اول)

* 1. ویژگی‏های همسران شایسته

o الف) ایمان

o ب) عقل و زیرکی

o ج) شرم و حیا

o د) عفت و پاک‏دامنی

o ه) نجابت و اصالت خانواده

* 2. نقش مادر در تربیت دینی کودک پیش از تولد

o الف) دعا برای طلب فرزند صالح

o ب) بردن نام و یاد خدا

o ج) پرهیز از آمیزش در کنار بچه‏ها

o د) تأثیر غذای مادر بر جنین

+ اثر مواد مخدر بر جنین

# یک ـ الکل

# دو ـ تریاک

# سه ـ سیگار

* 3. نقش مادر در تربیت دینی کودک پس از تولد

o الف) ایجاد فضای معنوی

o ب) انتخاب نام نیک

o ج) کام برداشتن نوزاد

o د) صدقه دادن برای فرزند

o ه) عقیقه برای فرزند

o و) آداب شیر دادن

+ یک ـ شیر دادن همراه با طهارت

+ دو ـ شیر دادن همراه با نام خدا

+ سه ـ آموزش ارزش‏های اخلاقی

o ح) پرورش عزت نفس

o ط) پرورش حس خودباوری در کودک

o ی) تکریم و احترام کودک

o ک) پرورش باورهای دینی

o ل) آموزش قرآن

o م) آموزش احکام

o ن) آموزش آداب اسلامی

o س) آموزش آداب غذا خوردن

o ع) آموزش اخلاق نیکو

o ف) آموزش آداب سلام کردن

o ص) توجه به رشد جنسی کودک

o ق) راهنمایی‏های جنسی

* 4. نقش رفتاری مادر در تربیت دینی کودک

o الف) عبادت‏های مادر

o ب) نمازهای اول وقت مادر

o ج) دعاها و مناجات‏های مادر

o د) همراه بردن کودک به مسجد

o ه) گریه‏های مادر در مراسم عزاداری

o و) تشویق‏های مادر

# فصل پنجم: نقش مادر در تربیت دینی نوجوان (هفت سال دوم)

* 1. ضرورت استمرار نقش‏های گذشته

* 2. جداسازی بستر خواب فرزندان

* 3. کمک به دوست‏یابی

* 4. عمل به دستورهای دینی

o الف) درست بودن دستورهای مادر

o ب) هماهنگ بودن دستورهای مادر با دیگر مربیان

o ج) قابل فهم بودن دستورهای مادر برای فرزند

o د) هماهنگی گفتار و رفتار مادر

o ه) انعطاف مادر در تربیت دینی

# فصل ششم: نقش مادر در تربیت دینی جوان (هفت سال سوم)

* 1. حفظ پیوند عاطفی میان مادر و فرزند

* 2. مشورت با جوان

* 3. شناسایی همسر مناسب برای جوان

* 4. تقویت دین‏باوری جوان

# فصل هفتم: نقش ویژه مادر در تربیت دینی دختر

* 1. احساسات دختر

* 2. عفت و پاک‏دامنی دختر

* 3. احترام ویژه به دختر

* 4. آموزش احکام ویژه به دختر

* 5. نقش‏آموزی به دختر

# فصل هشتم: همراه با برنامه‏سازان

* 1. پیشنهادهایی برای برنامه‏سازان

o الف) لزوم تبیین نقش مادر

o ب) پرورش حس مسئولیت‏پذیری مادران در برابر فرزندان

o ج) تحکیم روابط مادران و فرزندان

o د) تشویق فرزندان به پیروی از مادران

o ه) پرهیز از ترسیم الگوهای در رسانه

* 2. نقد و ارزیابی برنامه‏های پخش شده

* 3. راه‏کارها

o الف) خودداری از پخش فیلم‏های بدآموز و ضدتربیتی

o ب) تهیه فیلم از داستان‏های قرآنی

o ج) تشکیل میزگرد و گفت‏وگوهای مستقیم با مادران و فرزندان

# کتاب‏نامه

دیباچه

امروز قلمروهای تربیت و عوامل اثرگذار بر آن از مرزهای سنتی فراتر رفته است و افزون بر خانواده، عناصر دیگری از جمله رسانه، مدرسه، روابط اجتماعی و مانند آن بر فرزندان اثر فراوانی بر جا می‏گذارند. با این حال، میزان اثرگذاری خانواده به ویژه مادر بر فرزند بر هیچ کس پوشیده نیست. مادر، یگانه نقش اساسی را در شکل‏دهی به شخصیت فرزند ایفا می‏کند. این نقش چنان گسترده و حیاتی است که حتی پیش از تولد کودک را نیز دربرمی‏گیرد.

دوران کودکی، مهم‏ترین مرحله رشد کودک به شمار می‏رود که در آن، عواطف عمیق مادرانه در شکل‏گیری شخصیت فرزند، نقش بزرگی دارد. روان‏شناسان بر این باورند که کودکی، مهم‏ترین مرحله یا تنها مرحله شکل‏گیری شخصیت است و مادر نیز اثرگذارترین فرد در فرآیند تربیت کودک است و به یقین، برای جلوگیری از آسیب‏های ناخواسته تربیتی که از عوامل کنترل‏ناپذیر برونی در مراحل دیگر رشد به ویژه دوره نوجوانی و جوانی برمی‏خیزند، ایمن‏سازی شخصیت کودک در برابر این آسیب‏ها، حساسیت نقش مادر را در موفقیت و پیشرفت فرزند دو چندان می‏کند. افزون بر آن، دوام یافتن نقش مادر را در فرآیند تربیت فرزند در دوران حساس نوجوانی و جوانی کاملاً پوشش می‏دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد احسانی نوشتار حاضر را بر اساس همین دیدگاه نسبت به نقش بی‏همتای مادر در تربیت فرزند نگاشته است.

بنابراین، درباره جایگاه مادر در اسلام و ادیان دیگر و نقش وی در تربیت دینی نوجوان و جوان سخن می‏گوید. با سپاس از تلاش ارزشمند این نویسنده محترم، امید است کارگزاران فرهنگی در رسانه ملی از مجموعه حاضر در قالبی مناسب بهره گیرند.

لینک دانلود ...