روش جدید برای شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی

روش جدید برای شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی

فرمت فایل: (قابلیت ویرایش و آماده چاپ)

حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)

تعداد صفحات فایل: 8

کد محصول: 001Shop

فروشگاه کتاب: مرجع فایل


قسمتی از محتوای متن

چکیده: اساس روش جدید ارئه شده بر مبنای فرآیند seaboard برای شیرین سازی گاز طبیعی استوار است، با این تفاوت که به جای مرحله هوادهی، از یک راکتور بافلدار بی هوازی برای حذف سولفید استفاده می شود. برای تهیه میکروارگانیسم مناسب از لجن حاصل از واحد لجن فعال تصفیه فاضلاب شهری که به مدت یک سال به صورت بی هوازی باقی مانده بود استفاده شد. این لجن در داخل راکتور بافلدار بی هوازی که دارای 5 بخش برابر و حجم فعال 10 لیتر بود به مدت دو هقته به وسیله ی تیوسولفات و سپس به مدت 15 روز به وسیله ی سولفید خوراک دهی شد که در نتیجه حداکثر میزان حذف سولفید 3/03 mmols2l-1h-1 مشاهده شد. مطالعات میکروسکوپی نشان داد کهجمعیت میکروبی غالب در بیوراکتور از گونه thiobacilli هستند. در ادامه با استفاده از روش تاگوچی ماده غذایی مورد نیاز میکروارگانیسم ها بهینه سازی شد و اثر هر کدام بر میزان حذف سولفید و گوگرد تولیدی بررسی شد. از مهم ترین مزایای این روش حذف معایب فرا یند Seaboard، زمان اندازه گیری اولیه بسیار کوتاه، سرعت بالای حذف سولفید، عدم استفاده از سوش خاص که در نتیجه باعث افزایش امکان صنعتی شدن فرآیند می شود

مقدمه:

H2S یکی از مهمترین ناخالصی در گاز طبیعی است که قبل از انتقال گاز باید آن را جداسازی کرد. زیرا تماس با غلظت 5ppm از آن روی چشم و شش ها اثر گذاشته و غلظت بیشتر از آن

باعث از بین رفتن توانایی بویایی و در نهایت مرگ می شود. سوختن H2O نیز تولید SO2 می کند. این ماده افزون بر اینکه یکی از آلاینده های هوا محسوب می شود در نتیجه ترکیب با رطوبت اتمسفری تولید باران های اسیدی می کند. از دیگر مضرات H2O می توان به ایجاد خوردگی و تولید بوی بد اشاره کرد. سیستم های بیولوژیکی برای حذف H2O به خاطر کاهش تولید آلاینده های ثانویه، عملکرد در فشار اتمسفری، کاهش انرژی مورد نیاز، هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی از اوایل دهه هشتاد میلادی مورد توجه قرار گرفتند و تا به امروز سوش های متفاوتی مانند Thiobacillus ferrooxidans,Thiobacillus denitrificans و Chlorobium thiosulfatophilum مورد آزمایش قرار گرفته اند. به جزء دو طرح محدود صنعتی به جرات می توان گفت

مواد و روش ها:

روش های اندازه گیری:

سولفید با استفاده از روش تروپر و اشلیگل از روی شدت رنگ آبی تشکیل شده اندازه گیری شد. مقدارهای سولفات به روش کدورت سنجی با استفاده از باریم کلرید و تیوسولفات به کمک تیتراسیون (یدومتری) تعیین شد. برای اندازه گیری گوگرد مقدار جذب نور توسط نمونه 382 نانومتر اندازه گیری و با استفاده از منحنی استاندارد میزان گوگرد مشخص شد.

بیوراکتور:

بیوراکتور مورد استفاده از نوع بافلدار بی هوازی (ABR) شامل 5 خانه و حجم فعال 10 لیتر بود. برای افزایش زمان اقامت میکروارگانیسم ها، بیوراکتور با قطعات سنگ بومیس (سنگ پا) به قطر 5/0 تا 2 سانتی منتر پر شد که در نتیجه حجم فعال آن به 9 لیتر کاهش پیدا کرد.

تهیه میکرو ارگانیسم مناسب:

به این منظور از لجن حاصل از واحد لجن فعال تصفیه فاضلاب شهری شهرک غرب تهران که به مدت یکسال به صورت بی هوازی باقی مانده بود استفاده شد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و 1 لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید

اشتراک بگذارید:

لینک دانلود ...