آشنایی با حفاری دورانی و ماشین آلات حفاری دورانی

پروژه آماده: آشنایی با حفاری دورانی و ماشین آلات حفاری دورانی

فهرست مطالب

مقدمه…

تاریخچه حفاری دورانی…

تعریف حفاری دورانی…

کاربرد های حفار دورانی…

مشخصات فنی، قدرت و ظرفیت…

انواع ماشین حفار…

قسمت های اصلی ماشین حفاری

عملکرد در انوع زمین…

مکانیزم چال زنی به روش دورانی…

استفاده ماشین حفار دورانی در صنعت نفت…

منابع…

لینک دانلود ...