تحقیق کل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح (3)

تحقیق درباره کل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

جامعه: کل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح

اندازه جامعه: 500 نفر

نمونه: دانش آموزان دوم و سوم شیفت صبح:

اندازه نمونه: 50 نفر

ما در ارائه پروژه از روش پرسش نامه کتبی و مشاهده ی ثبت وقایع استفاده کردیم.

مقدمه

نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند آنان در حساس ترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت و حمایت و همدلی اند نوجوان نهال نورسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.

بها دادن به نوجوانان و تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است. برخلاف گمان برخی مردم، تربیت بطور کلی کاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچید گی ها و نکته های ظریف بسیاری است. شاید گفته حکیمانه کانت، متفکر و فیلسوف نامی آلمانی، حق مطلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گوید: دو کار هست که در دشواری هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد. مملکت داری و تربیت.

تربیت انسان از این جهت که او موجودی پیچیده و عظیم است کاری سخت و دشوار می باشد. پیچیدگی های روحی انسان به حدی است که نمی توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه ای مشخص درآورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی که خود درباره تربیت کتابهایی نگاشته است اعتراف می کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود. اینها همه نشان می دهد که نباید تربیت را کاری سهل و آسان پنداشت که نیاز به هیچ گونه آموزش و تخصصی ندارد.

فرزندان ما در دوران زندگی خود مرحله های مختلف را طی می کند و در هر مرحله نیاز های تربیتی ویژه ای دارند. بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می توانیم فرزندان خود را تربیت کنیم؟ شاید برخی از پدران و مادران گمان می کنند که اگر شرایط مادی و امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند حال آنکه وظیفه پدر و مادر بسیار فراتر از اینهاست. خانواده کانون پذیرایی از نسل آینده است. در این کانون نهال ارزشهای انسانی که بذر آن در لحظه آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است باید رشد و نمو کرده درخت انسانیت به بار نشیند از این رو هیچیک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری، روحی و اخلاقی انسان دارد نمی توانند ایفا کنند. نابسامانی های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یک اجتماع بستگی کامل به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد. در خانواده است که انسان از لحظه های آغازین زندگی با تربیتی که از پدر و مادر دریافت می کند شکل می گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده می شود. اگر خانواده ها نقش خود را به درستی ایفا نکنند نهادهای اجتماعی دیگر (از قبیل مدرسه، رسانه های گروهی و غیره) این خلاء را نمی توانند پرکنند.

دشواری ها و پیچیدگی های تربیت فرزند در دوره نوجوانی بیش از هر دوران دیگر است زیرا در این دوره نوجوان به طور ناگهانی با جهشی فکری و عاطفی خود را از دوران کودکی جدا می کند، شخصیت کنونی نوجوان می طلبد که خانواده در برخورد با او روشن بین، شکیبا و هوشیار باشد و بسرعت دریابد که او دیگر یک کودک نیست. از این رو بسیاری از خانواده ها در روابط خود با فرزندان نوجوان مشکلاتی دارند که اگر از آگاهی های لازم برخوردار نباشند شاید این مسأله عواقب ناخواسته ای به دنبال داشته باشد.

بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتار نوجوانان ریشه در برخوردهای نامناسب پدران و مادران و مربیان دارد. تجربه نشان می دهد بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ای آگاه و مربی شایسته دسترسی دارند از زندگی سالم و موفقی برخوردارند؛ این نشان می دهد که نوجوانان بخوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانیهایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ناشی از نبود تربیت صحیح است. پیامبر اسلام (ص) می فرماید: به شما درباره ی نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا آنها دارای قلبی رقیق تر و فضیلت پذیرتر می باشند. و امام علی (ع) می فرماید: دل نوجوان مانند زمین خالی از

لینک دانلود ...