طرح توجیهی و امکان سنجی مقدماتی تولید آب باتری

طرح توجیهی و امکان سنجی مقدماتی تولید آب باتری

اسیدها موادی ترش مزه اند خاصیت خورندگی دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و بازها را خنثی می

کنند. بازها موادی با مزهٔ گس-تلخ اند حالتی لزج دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و اسیدها را خنثی

می کنند.

لی بیگ: اسیدها موادی اند که در ساختار خود هیدروژن یا هیدروژن هایی دارند که در واکنش با فلزها توسط ▪

یون های فلز جایگزین می شوند. نظریه فوق مدت پنجاه سال مورد استناد بوده است. بعدها با پیشرفت علم شیمی، مفاهیم جدیدی درباره اسیدها اعلام شده که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) 200,000

موارد کاربرد قابل استفاده در انواع خودرو

مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) مایع باطری (مخلوط اسید سولفوریک) –

600.000 لیتر

– کمبود / مازاد محصول تا سال 2,711,358 1395

اشتغالزایی (نفر) 44

3500 (2m) زمین مورد نیاز

زیر بنا

350 (2m) تولیدی

300 (2m) اداری

450 (2m) انبار

میزان مصرف سالانه یوتیلیتی

1,500 (3m) آب

540,000 (kw) برق

80,000 (3m) گاز

سرمایه گذاری ثابت

ارزی (یورو) 420,851

ریالی (میلیون ریال) 6,588

مجموع (میلیون ریال) 11,428

سرمایه در گردش (میلیون ریال) 10,299

میزان واردات محصول مشابه در سه سال

گذشته

واحد (عدد) 1,233,144

ارزش (میلیون ریال) 419,269

پیش بینی میزان صادرات محصول سالانه

واحد (عدد) 72,060

ارزش (میلیون ریال) 24,500

نقطه سر به سر تقریبی % 2

فرمت فایل=zip

فایل=pdf

تعداد صفحات=105

لینک دانلود ...