گزارش کارآموزی پتروشیمیف شرح فرآیند تولید نیرو در صنایع پتروشیمی شیراز word

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمیف شرح فرآیند تولید نیرو در صنایع پتروشیمی شیراز. word

فصل اول:

(آشنایی کلی با مکان کارآموزی)

تاریخچه محل کارآموزی

شرکت پتروشیمی شیراز در سال 1338 با سرمایه 1/8 میلیارد ریال عملیات احداث کارخانه کود شیمیایی آغاز شد. کارخانه دو سال بعد رسماً به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار گردید.

در سال 1342 واحد کربنات و بی کربنات و در سال 1352 واحد تری پلی فسفات و در سال 1355 واحد سدیم. کودهای مخلوط راه اندازی می شد.

– مجتمع پتروشیمی شیراز دارای سه منطقه می باشد

واحدهای منطقه (1) به قرار زیر می باشد:

  1. گاز آمونیاک
  2. اسید نتیریک
  3. اوره
  4. نیترات آمونیوم
  5. واحد سوادش شامل الف- کربنات سدیم، ب- جوش شیرین
  6. Utility

الف- آب ب- بخار ج- برق د- هوای فشرده.

منطقه 2: در سال 1355 مقدمات با مشارکت 11 اروپایی شروع شد. جهت انجام نصب مکانیکی با یک شرکت کره ای به نام د شینوا قرار داد منعقد شد و تمام کارکنان این شرکت خارجی بودند تا اینکه با شروع انقلاب به یکباره کارخانه را ترک و تمام قراردادها باطل گردید. درسال 1359 مدیریت این پروژه به وزارت نفت واگذار گردید تا اینکه در سال 1364 به بهره برداری رسید. واحدهای منطقه 2 شامل واحد اوره، واحد اسید نیتریک، واحد نیترات آمونیوم، واحد آمونیاک نیروگاه و آب می باشد.

واحدهای بهره برداری منطقه 3 به قرار زیر می باشد:

  • واحد کلر آلکانی شامل کلر- سودسوزآور. آب ژاول و اسید کلریدریک و پرکلرینی می باشد.
  • واحد متانون

که در سال 1369 راه اندازی شد و ظرفیت آن 250 تن در روز می باشد.

  • واحد آرگون که در سال 1373 به بهره برداری رسید و مورد استفاده آن در جوشکاری می باشد ظرفیت آن 15 تن در روز می باشد.

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شرح فرآیند تولید نیرو در صنایع پتروشیمی شیراز. فایل word شامل 105 صفحه. مناسب برای ارائه پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی به همراه شرح جزییات کامل

لینک دانلود ...