اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم (6)

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم.

دانلوداقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم. بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات32

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد

چکیده

آمادگی جسمانی دانش آموزان یک امر بنیادی و اساسی است که سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می کند. دانش آموزی که قدرت و کارآیی لازم بدنی را دارد، قادر است وظایف و کارهای روزانه خود را بدون احساس خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. چنین فردی از بیماری و نارسایی ها و نواقص جسمی به دور خواهد ماند و استقامت، چابکی، انعطاف پذیری و سرعت از ویژگی های چنین دانش آموزی است. دانش آموزان باید هر روز به فعالیت های منظم ورزشی براساس قدرت بدنی شان بپردازند تا قدم های صحیح به سوی آمادگی و کارآیی بدنی برداشته شود زیرا توجه به کارآیی بدن موجب می شود استخوان ها، مفاصل و عضله های بدن برای انجام حرکات و فعالیت ها نیرومند شوند. دستگاه های تنفس و جریان خون نیز تا حد بسیاری از اجرای برنامه ها و حرکت های صحیح ورزشی سود می برد. هرچه برنامه های مناسب ورزشی، زودتر و در سنین کمتری اجرا شود، ابتلا به امراض قلبی و دیگر نارسایی ها کمتر خواهد بود. ارتباط بین آمادگی بدن و سرعت انتقال، یادگیری، انظباط، سازگاری با محیط، ایجاد صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیرقابل تردید است و مربیان باید به آن توجه کنند. مهارت های بدنی زاییدن قدرت استقامت و چابکی بدن است و با اجرای برنامه های صحیح ورزشی به دست می آید.

فهرست مطالب

چکیده 5 مقدمه 6 طرح مسأله 7 پیشینه تحقیق 8 جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات (شواهد 1) 8 یافته های علمی 11 تأثیر ورزش بر متغیرهای روان شناختی 11 انرژی برای یادگیری 12 اهمیت و نقش ورزش در تسریع روند یادگیری 13 فعالیت های جسمانی و افزایش عملکرد تحصیلی 16 جایگاه تربیت بدنی دوره ابتدایی در جهان معاصر 16 اهداف درس تربیت بدنی 17 اهمیت تربیت بدنی در تعلیم و تربیت دانش آموزان 18 ورزش و نقش آن در سلامت روان 20 تنظیم ساعت زنگ ورزش با نیازهای دانش آموزان 21 زنگ ورزش، زنگ سلامت 22 ارائه ی راه حل های مناسب 24 چگونگی اجرای راه حل های جدید و پیشنهادی 25 راه حل انتخابی 28 اجرای بهترین راه حل 28 ارزیابی (شواهد 2) 28 گردآوری اطلاعات (2) 28 پیشنهادها 29 بحث و نتیجه گیری 30 فهرست منابع 32

لینک دانلود ...