بویلرهای سیکل ترکیبی (3)

بویلرهای سیکل ترکیبی

مقدمه:

بویلرهای سیکل ترکیبی (Heat Recovery Generation (H. R. S. G

این بویلر ها ساخت شرکت Faster Wheelen با جریان طبیعی که هر کدام از بویلر ها برای تولید t/n)) 78.147

بخار HP با فشار (kg/ m) 90.24 و دمای 513 و در قسمت بخار IP (t / h 38.94 با فشار (kg / m) 8.1 و دمای 235 طراحی شده است، که در زمان بهره برداری نرمال می بایست هر دو بویلر جهت بار کامل بصورت پارا لل باشند.

شرایط کار کرد: دمای آب کندانس (c (45، در دمای محیط (c 15 و رطوبت نسبی % 80 – % 20 و سوخت توربین گاز (GT) می بایست گاز باشد.

توجه شود که در حالت نرمال بار تولیدی بویلر حدود % 100 – % 50 می باشد که با توجه به شرایطsliding pressure

توربین گاز که حدوداً % 100 – % 65 است. بار بویلر % 100 – % 60 خواهد بود.

این بویلر ها در محدوده درجه حرارت محیط بین (c) -24و (c) 42 عمل می کنند که با توجه به شرایط محیط بخار تولیدی متفاوت خواهد بود.

تجهیزاتی که توسط شرکت F. W. I. S. A نصب شده عبارتند از:

سه واحد که هر کدام شامل دو بویلر که بوسیله هدر مشترک بخار به هم متصل شده اند

مسیر هایی که از بویلر به هدر مشترک و از آنجا به توربین بخار (فشار قوی و فشار ضعیف) متصل شده اند.

سیستم آب تغذیه از storage tank دی اریتور به درام های HP و IP که شامل دو پمپ در هر بویلر می باشد

سیستم کندانس از کندانسور توربین بخار تا دی اریتور، به انظمام سیستم polishing plant، اجکتور ها ف کندانسور بخار آب بندی

e r) gland steam condens)

سیستم اتمپراتور (Attemperator)

سیستم کنترل

سیستم دوزینگ شیمیایی

سیستم های سیر کوله اکو نو مایزر و فلاش تانک

سیستم بلودان تانک

تولید بخار: (steam generation)

وقتی بخار در یک فشار معین شروع به تولید شدن می کند، انتقال حرارت بیشتر سبب جدا شدن بیشتر بخار از آب می گردد تا اینکه درجه حرارت ثابت شود. اگر آب اضافه نشود، این عمل ادامه خواهد داشت تا اینکه تمام آب بخار شود، در آن لحظه دمای بخار تولید شده افزایش می یابد.

بنابراین بصورت تکنیکی و اکنومیکی، تولید پیوسته بخار بوسیله لوله های جذب کننده حرارت (finned tube) به چرخش آب به راندمان بیشتری می رسد

روی دیواره لوله ها بینهایت حباب بخار تر تشکیل می شود که می بایست توسط جریان آب حمل شوند. این موضوع خیلی مهم است که حباب های بخار جهت اجتناب لز تشکیل فیلم بخار روی سطح لوله ها، حمل شوند. در غیر اینصورت تشکیل این فیلم باعث کاهش انتقال حرارت و افزایش دمای لوله می شود که می تواند باعث ایجاد ترک در لوله ها گردد. این پدیده به نام ‘ Nucleation ‘ شناخته شده است.

تعداد صفحات: 11

لینک دانلود ...