مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستکش چرمی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستکش چرمی در 52 صفحه

دستکش چرمی معمولی به عنوان پوشش کف

دست و محافظ آن در برابر سرما و در برخی موارد

به عنوان تزئین، دستکش های ایمنی جهت محافظت در برابر

حرارت، سوختگی و تماس با سطوح لب هدار و تیز که

به دست صدمه وارد می نماید در حرف ههای مختلف

صنعت مانند آهنگری، جوشکاری، نجاری،

ریخته گری و تراشکاری

لینک دانلود ...