مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

مواد پلاستیکی، به علت سبک بودن و حجم زیاد مصرف، بخش قابل ملاحظه ای از ضایعات صنعتی را

تشکیل می دهند. درنتیجه دور ریختن و انهدام آنها مشکلات بیشماری در پی خواهد داشت. علاوه بر این

مشکلات توجه به مسائل اقتصادی نیز سبب ایجاد حساسیت بیشتری برای بازیافت پلاستیکها شده است.

یک برنامه ریزی خوب برای بازیافت ضایعات پلاستیکی، نه فقط آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد

[بلکه می تواند این مواد را به جای بخشی از مواد اولیه به چرخه تولید برگرداند. (6)

در ادامه توضیحاتی راجع به جنس پلاستیک های بازیافت شده مصرفی در صنایع مختلف ارائه شده است.

لینک دانلود ...