ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی

ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی

دانلود ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 18

مقدمه کوتاه

فرآیند ارزشیابی در هر نقطه ای از سازمان آموزش وپرورش نشان دهنده درجه نیل آن قسمت به اهداف تعیین شده است. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که بخش جدایی ناپذیر فرآیند آموزش و تدریس محسوب می شود. ابزاری است که با اجرای آن میزان تحقق اهداف آموزشی قابل اندازه گیری است و در عین حال حدود تاثیر هر یک از عوامل آموزشی در رشد یا افت تحصیلی دانش آموزان نیز از این طریق قابل بررسی می باشد. ارزشیابی از نظر زمان اجراء و هدف به 4 نوع (ورودی، تکوینی، تشخیصی، پایانی) تقسیم می شود که هر کدام از آنها در زمان اجراء دارای اهمیت و ارزش خاص خود می باشد. هدف از ارزشیابی ورودی آمادگی و جایابی مطالب درسی است. هدف از ارزشیابی تکوینی: شناسایی کمبودها در یادگیری دانش آموزان است. هدف از ارزشیابی تشخیصی: تشخیص مشکلات یادگیری دانش آموزان است. هدف از ارزشیابی پایانی: ارتقاء دانش آموزان به پایه بالاتر و قضاوت در باره کل برنامه آموزشی است البته ارزشیابی را از نظر ملاک هم می توان به دو دسته تقسیم نمود. الف – ارزشیابی وابسته به ملاک ب – ارزشیابی هنجاری ارزشیابی از فرآیند آموزش وپرورش در زمره پیچیده ترین مسائل مربوط به ارزشیابی به حساب می آید یکی از مشکلات ساختاری که نظام آموزش وپرورش ما با آن درگیر است. نقصان و نارسایی هایی است که در امر ارزیابی از برنامه های آموزش وپرورش وجود دارد، تا حدی که عده ای از متخصصان را برآن داشته است تا ارزشیابی درست و کامل از آموزش وپرورش و نتایج اقدامات و برنامه های آنرا کاری دشوار و به مراتب پیچیده بدانند وبه همین جهت ارزشیابی ها و امتحان های موجودرا کافی ندانند و آنها را در تکامل و بلوغ سازمانی آموزش وپرورش و تقویت درجه موفقیت در دست یابی به اهداف آن موثر ندانند. شاید این مساله ناشی از پیچیدگی تعلیم و تربیت و به تبع آن برنامه های آموزشی و پرورش باشد با وجود این، فرآیند ارزشیابی در هر نقطه ای از سازمان آموزش وپرورش نشان دهنده درجه نیل آن قسمت به اهداف تعیین شده است در کلاس درس نیز چنین است و هیچگاه امر ارزشیابی و امتحان نباید به صورت چماق بر سر ارزشیابی شونده فرود آیند. چیزی که متاسفانه وجود دارد که اگر این باشد شیوه های مرسوم ارزشیابی و امتحان در آموزش وپرورش فاقد کارآیی و کفایت لازم خواهند بود.

بیان وضعیت موجود

اینجانب… سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش هستم. امکانات مدرسه در حد محدود بوده و وسایل آموزشی به ندرت دیده می شد. والدین اغلب کشاورز و دامدار بو دند و در ابتدای سال تحصیلی فرصتی برای رسیدگی به امور تحصیلی فرزندشان نداشتند. دانش آموزان در حالی که مشتاق به نظر می رسیدند ازامکانات زیادی برخوردار نبودند با توصیف چنین شرایطی تصمیم گرفتم در حد امکان از تمام امکانات برای رشد و پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایم و تحولی در امر ارزشیابی بوجود آورم. حدود سه ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود. پس از چندین جلسه تدریس. درباره پیشرفت دانش آموزان نگرانی هایی احساس کردم. به نظر می رسید بعضی ازدانش آموزان در فعالیت های کلاسی شرکت جدی نداشتند و نمی توانستند درس های تدریس شده قبلی را بخوانند بنا به اهمیت موضوع تصمیم گرفتم با انجام مطالعات بیشتر و تحول در ارزشیابی سطح دانش و معلومات دانش آموزان را بالا ببرم.

لینک دانلود ...