آموزش کامل نرم افزار gnuplot به زبان فارسی به همراه نرم افزار برای ویندوز و لینوکس

آموزش کامل نرم افزار gnuplot به زبان فارسی به همراه دانلود نرم افزار برای ویندوز و لینوکس

از آنجایی که نرم افزار gnuplot تحت سیستم عامل های مختلفی طراحی شده، عملکرد آن قدری به سیستم عامل بستگی دارد. این جزوه آموزشی مقدمه ای بر gnuplot تحت سیستم عامل UNIX و X11 است. با این وجود می تواند راهنمای خوبی برای این نرم افزار تحت سیستم عامل های دیگر نیز باشد.

gnuplot نرم افزاری خط دستوری برای رسم نمودار است. در خط دستور برنامه، می توانید فرامین خود را برای کشیدن شکل مورد نظر به برنامه بدهید. این دستورات شامل:

  • فرمان خروج، خواندن فایل دستور، ذخیره کردن پارامترها
  • فرمان رسم
  • فرمان تغییر پارامتر
  • فرمان تعریف تابع، جایگزین کردن متغیرها و محاسبات است

لینک دانلود ...