مقاله فلوچارت نویسی

دانلود مقاله فلوچارت نویسی

بیان الگوریتم توسط اشکال را فلوچارت یا نمودار گردشی گویند. از فلوچارت برای ارائه مسائل جامع و یا ارائه فرایندی برای مدیران استفاده می شود.

تعریف الگوریتم:

  • به زبان دقیق گفته شود.
  • جزئیات کامل حل مساله را داشته باشد.
  • ترتیب مراحل انجام آن مشخص باشد.
  • شرط خاتمه عملیات مشخص باشد.

مدل سازی:

تعیین مشخصات یک سیستم را گویند. به عبارت دیگر تعیین کارهایی که باید اجرا شوند و تعیین بهترین روش اجرای کار وتعیین سطوح اجرایی.

پیاده سازی:

به صورت اجرایی در آوردن مدل به صورت برنامه. این کار معمولاً توسط برنامه نویسان، متصدیان امور کامپیوتری و اپراتورها و مدیر مرکز کامپیوتر انجام می شود.

هوشمند سازی:

مطالعه روش هایی است برای تبدیل کامپیوتر به ماشینی که بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد.

مدیریت پروژه نرم افزاری، بخشی مهمی از مهندسی نرم افزار است. مدیریت خوب تضمین کننده موفقیت پروژه می باشد. اما مدیریت بد می تواند منجر به شکست پروژه شود، به طوری که نرم افزار دیر تحویل داده می شود، هزینه ها بیش از آنچه برآورد شده است خواهد بود، و خواسته های نرم افزار تأمین نمی شود.

نیاز به مدیریت، تمایز مهمی بین توسعه حرفه ای نرم افزار و برنامه نویسی مبتدی است. بدین دلیل به مدیریت پروژه نرم افزاری نیاز داریم که مهندسی نرم افزار حرفه ای به محدودیت های بودجه وزمان بندی مربوط می شود. این ها توسط سازمان توسعه دهنده نرم افزار تنظیم می شوند. شغل مدیر پروژه نرم افزار این است که تضمین کند پروژه نرم افزاری با این محدودیت ها سازگاری دارد و

نرم افزاری که تحویل داده می شود، اهداف تجاری را برآورده می نماید.

مدیران نرم افزار مسئول برنامه ریزی و زمان بندی توسعه پروژه اند. کار را نظارت می کنند تا از استاندارهای لازم پیروی نمایند. همچنین کنترل می کنند که پروژه به موقع و با بودجه مصوب تمام شود. مدیر خوب نمی تواند موفقیت پروژه را تضمین کند. اما، مدیر بد معمو لاً منجر به شکست پروژه می شود. نرم افزار دیر تحویل داده می شود، هزینه بیش از بودجه پیش بینی شده است، و خواسته هایش را بر آورده نمی کند.

فعالیت های مدیریتی

نمی توان توصیف شغلی استانداردی برای مدیر نرم افزار نوشت. این شغل بر اساس سازمان و محصولی که باید ایجاد شود، فرق می کند. اما، اغلب مدیران مسؤلیت های زیر را دارند:

  • نوشتن طرح (پیشنهاد)
  • برنامه ریزی و زمان بندی پروژه
  • هزینه پروژه
  • نظارت و مرور پروژه
  • انتخاب و ارزیابی پرسنل
  • نوشتن و ارائه پروژه

اولین مرحله در پروژه نرم افزاری، نوشتن طرح برای اجرای پروژه است. این طرح، اهداف پروژه و چگونگی انجام آن را شرح می دهد. هزینه و زمان بندی نیز تعیین می شود. ممکن است تشریح کند که چرا پروژه باید به سازمان یا تیم خاصی ارائه شود. نوشتن طرح یک وظیفه حیاتی است، به طوری که موجودیت بسیاری از سازمان های نرم افزاری به طرح های پذیرفته شده و قراردادهای منعقد شده بستگی دارد. نوشتن طرح، مهارتی است که در اثر تجربه به دست می آید. ممکن است رهنمودهای خاصی در مورد آن وجود نداشته باشد.

برنامه ریزی پروژه به شناسایی فعالیت ها، نقاط عطف و قطعات قابل تحویل پروژه مربوط می شود. برنامه باید طوری باشد که توسعه را به سمت اهداف پروژه سوق دهد. برآورد هزینه فعالیتی است که به برآورد منابع مورد نیاز برای انجام برنامه پروژه مربوط می شود.

نظارت بر پروژه یک فعالیت مداوم در پروژه است. مدیر باید پیشرفت پروژه را نظارت کند و پیشرفت و هزینه واقعی را با پیشرفت و هزینه انجام شده مقایسه کند. گر چه اغلب سازمان ها راهکاری رسمی برای نظارت دارند، مدیر ماهر می تواند از طریق بحث های غیر رسمی با کارکنان پروژه، تصویر روشنی از آنچه را که در حال انجام است ارائه نماید.

نظارت غیر رسمی می تواند مشکلات بالقوه پروژه را پیش بینی کند. به عنوان مثال، بحث روزانه با کارکنان پروژه ممکن است منجر به یافتن مشکلاتی شود که در شکست نرم افزار نقش دارند قبل از اینکه گزارشی از نقض زمان بندی ارائه شود، مدیر نرم افزار ممکن است متخصصینی را برای حل آن مشکلات اختصاص دهد.

در اثنای پروژه، ممکن است مدیر پروژه مرورهای رسمی داشته باشد. آنها به پیشرفت

شامل 59 صفحه فایل WORD قابل ویرایش

لینک دانلود ...