پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی امکان سنجی تزریق گاز به روش امتزاجی در مخازن نفتی ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی امکان سنجی تزریق گاز به روش امتزاجی در مخازن نفتی ایران

تعداد صفحات: 60

فرمت: (Word)

مقدمه:

با توجه به روند رو به رشد جمعیت در دنیا و رشد سریع تکنولوژی، جهان امروز به عرصه رقابت در دسترسی هر چه بیشتر به منابع انرژی گردیده است. سوخت های فسیلی به ویژه نفت سهم بزرگی از برآورد کردن این نیازمندی را در بر گرفته است. لذا ضروری است تا با ایجاد فنآوری های جدید مقادیر قابل استحصال از این منبع انرژی غیر قابل تجدید پذیر را به حداکثر رسانیده و در حفظ هر چه بیشتر آن تلاش نمود.

ازدیاد برداشت امتزاجی یا فرآیند جابجایی امتزاجی ‘ ‘ (Miscible Displacement process) عبارت است از تزریق گازهای غنی شده نفتی، متان، دی اکسید کربن، حلالها نظیر الکل و هیدروکربن های تصفیه شده که قادر به حل شدن در نفت مخازن می باشند، به داخل مخزن. مکانیسم اصلی این فرآیند، کاهش و در عمل حذف فشار موئینگی و همچنین کاهش وسیکوزیته سیالات مخزن و تشکیل یک فاز می باشد. در اینجا به بررسی تئوری امتزاج پرداخته، سپس شرایط آنرا بررسی می کنیم و در آخر پارامترهای عمده آنرا مطالعه و انواع آنرا نام خواهیم برد.

فهرست مطالب

مقدمه 5

روش های ازدیاد برداشت در مخازن 7

سیلاب زنی در مخازن با آب 7

تزریق گاز 8

روش های حرارتی 9

بازیابی حرارتی 10

تزریق سیکلی بخار 11

انواع تزریق به مخازن نفت 20

اهمیت تزریق گاز به مخازن نفت 21

تزریق گاز امتزاجی 24

ازدیاد برداشت امتزاجی 24

تئوری امتزاج 24

حلالهای قابل استفاده 26

نمودارهای 3 تایی و امتزاج پذیری 27

خطوط امتزاج 28

انواع جابجایی 28

فرآیندهای بازیافت امتزاجی در اولین تماس 28

مسائل همراه با فرآیند در اولین تماس 29

توسعه امتزاج پذیری 30

حداقل فشار امتزاج 31

عوامل عدم موفقیت در جابجایی امتزاجی 31

ضریب نفوذ مولکولی 31

تعیین حداقل فشار امتزاج با روابط ترمودینامیکی 32

بررسی تزریق امتزاجی گاز در مخزن آسماری 42

بحث در نتایج 57

فهرست منابع 58

کلمات کلیدی: دانلود پایان نامه- دانلود پایان نامه کارشناسی- دانلود پایان نامه مهندسی نفت- پایان نامه- پایان نامه مهندسی نفت-دانلود پایان نامه ارزان قیمت- دانلود پروژه ارزان قیمت- دانلود پایان نامه با لینک مستقیم- دانلود پروژه با لینک مستقیم، دانلود پروژه ارزان قیمت، تزریق گاز- کمترین فشار امتزاجی- حداقل فشار امتزاجی، امتزاج، فشارامتزاجی، ضریب نفوذ مولکولی

اگر به دنبال مقاله، کتاب یا پایان نامه خاصی هستید و یا نیاز به ترجمه تخصصی و روان دارید، درخواست خود را به این آدرس ایمیل کنید:

petrokadeh@yahoo. com

لینک دانلود ...