حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

دسته بندی: حسابداری

فرمت: word. doc قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات: 13

خلاصه ای از متن:

این استاندارد باید با توجه به مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکارگرفته شود.

مقدمه

1 . هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورتهای مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی برای آنها فراهم آورد.

  • استاندارد حسابداری

لینک دانلود ...