مقایسه رفتار چین خوردگی ستونهای چهارگوش جداره نازک در دو حالت توخالی و توپر

مقایسه رفتار چین خوردگی ستونهای چهارگوش جداره نازک در دو حالت توخالی و توپر

مقایسه رفتار چین خوردگی ستونهای چهارگوش جداره نازک در دو حالت توخالی و توپر

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: pdf

حجم فایل: 157 کیلوبایت

در این مقاله، رفتار چین خوردگی ستونهای جداره نازک

آلومینیومی با سطح مقطع مربعی و مستطیلی شکل، در دوحالت

توخالی و پر شده از فوم پلی اورتان با دانسیته پایین، تحت بارگذاری

محوری شبه استاتیکی با یکدیگر مقایسه می شود. در مجموع،

ستونهایی با سه هندسه مختلف در تستهای چین خوردگی استفاده

شده اند. مقایسه نتایج تستهای انجام شده نشان می دهد که پرکننده

فوم پلی اورتان با دانسیته پایین، نیروی متوسط چین خوردگی و نیز

مقدار ماکزیمم نیرو و تعداد چین های تشکیل شده در ستون را

افزایش می دهد و طول موج چین خوردگی را کاهش می دهد.

همچنین با پرکردن ستونهای چهارگوش از فوم پلیاورتان، قابلیت

جذب انرژی سازه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

 • توخالی
 • ستونهای
 • توپر
 • چهارگوش
 • مقایسه
 • چین
 • حالت
 • رفتار
 • خوردگی
 • نازک
 • جداره

لینک دانلود ...