پاورپوینت مطالعات طراحی اقلیمی شهر یزد (اقلیم گرم و خشک)

دسته بندی: معماری، عمران و نقشه برداری

در 109 صفحه

شهر یزد از روزگاران کهن تاکنون به نام هایی چون ایستاتیس، ایستیخای، ایزاطیخه، کِثَه، کثنوا، کثنویه، کثویه، کثروا، کته، کتروا، کهنو، زندان ذوالقرنین، بندخانه سرهنگان داراب و اکابر عجم، یسدی، دارالعباد، دارالعباده، شهر بادگیرها، نگین کویر و…خوانده شده است. یزد از دوران های پیشین تاکنون تنها نام یک شهر نبوده است بلکه به منطقه ای از فهرج تا نایین اطلاق می شده است که چندین شهر و روستاهای بسیار را دربر می گرفته است.

بنابر نوشته عبدالحسین آیتی، شهر باستانی یزد در دوران هخامنشیان و شاید پیش از آن ایستاتیس نامیده می شده است. بر اساس نوشته ابراهم ولنتاین ویلیامز جکسن در کتاب نام ایران در گذشته و حال، یزد، شهری بسیار قدیمی است زیرا ظاهرا نام آن به صورت ایستیخای در جغرافیای یونانی بطلمیوس در زمره شهرهای بیابان کارمانیا، ذکر شده است .

ایستاتیس را در آثار جغرافیایی پیشین به گونه ایزاطیخه هم آورده اند. اعتمادالسلطنه آن را نام پیشین یزد آورده ولی می گوید ظاهرا ایزدخواست هم نام داشته است.

گفته می شود اسکندر مقدونی در سر راه خود به ری، در یزد زندانی ساخت که آن را کِثَه می گفتند و بعدها در دوران ساسانیان به فرمان یزدگرد اول (399- 421 میلادی) در این محل شهری بنا شد که آن را یزدان گرد نام نهادند.

لسترنج بر این باور بود که نام پیشین این شهر کِثَه بوده و چون نام یزد به شهر نهاده شد، نام کثه را بر ولایت یزد اطلاق کردند که به آن حومه یا جومه یزد گفتند.

در آثار جغرافیایی پس از اسلام، بارها از کثه همراه با نام یزد یاد شده است به گونه ای که بعضی از پژوهشگران، کثه را مترادف با نام یزد پنداشته و یا آن را نام قدیمی تر یزد دانسته اند.

.

فهرست:

فصل اول: موضوع شناسی

1- 1- آشنایی با اقلیم گرم و خشک

1- 2- آشنایی با شهر یزد

1- 3- آشنایی با ساختار مرکز تحقیقات انرژی و ساختمان

فصل دوم: بستر شناسی

2- 1- ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی

2- 2- ویژگی های فرهنگی

2- 3- ویژگی های تاریخی

2- 4- ویژگی های اقلیمی و آب و هوایی

فصل سوم: طراحی اقلیمی و فیزیک ساختمان

2- 1- اصول طراحی اقلیمی

2- 2- فیزیک ساختمان

فصل چهارم: استاندارد، ضوابط و برنامه فیزیکی

فصل پنجم: برداشت و تحلیل نمونه ها

فصل ششم: نتیجه گیری

فصل هفتم: آنالیز سایت

  • دانلود

لینک دانلود ...