نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین

دسته: برق، الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 224 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 287

نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین

مقدمه:

امروزه انرژی الکتریکی یکی از منابع مهم انرژی بوده که با هدف تولید برق روز به روز نیروگاهها، گسترش یافته است. تولید و مصرف انرژی یکی از شاخص های برجسته و گویای میزان توسعه صنعتی کشورها است.

افزایش روزافزون جمعیت جهانی و استفاده بشر از منابع کره خاک در تولید انرژی و توسعه عوامل تخریبی را به وجود آورده اند که محیط زیست انسان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

پیشرفت و توسعه جوامع بشری با بکارگیری انرژی بیشتر و تقویت سیستم تولید مدرن میسر گردیده است. انرژی زیربنای قوی و اولیه جهت پیشرفت اقتصادی می باشد. روند روزافزون مصرف انرژی توسط انسان خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و فرهنگی محیط زیست را دگرگون ساخته است. تولید، انتقال و مصرف انرژی اثرات زیست محیطی مهمی را در اکوسیستم زمین برجای می گذارد. امروزه سیاستهای تولید و بکارگیری انرژی در مسایل زیست محیطی محلی و منطقه ای نقش عمده ای، را بر عهده دارند. بنابراین ضرورت تعیین رابطه پیچیده مسایل زیست محیطی با انرژی بیش از پیش ملموس شده است.

استفاده از منابع انرژی در عین آن که تسهیلات فراوانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده است. مشکلاتی از قبیل تغییر شرایط اقلیمی، اثرات گلخانه ای، گرمایش جهانی داشته است. در این راستا انسان در عین آنکه تغییرات سریعی را در اکوسیستم جهانی ایجاد می کند حجم عظیمی از آلودگیهایی را که به آسانی در داخل سیستم جذب نشده و یا قابل با چرخش می باشند را به محیط اطراف خود تحمیل می کند. بدین ترتیب آلودگی یکی از اثرات جنبی زیانبار بکارگیری فزاینده انرژی در تمدنهای مدرن می باشد.

در سال 1400 جمعیت کشور با احتساب نرخ رشد 2/2 درصد به 108 میلیون نفر خواهد رسید. برای تامین حداقل انرژی برق چنین جمعیتی حداقل معادل 100 درصد نیروگاههای موجود، به نیروگاه جدید نیاز است. از آنجا که با دو برابر شدن جمعیت، مصرف انرژی 3 تا 4 برابر افزایش خواهد داشت. بنابراین برآورد، روشن است که میزان آلودگی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاهها چه بر سر محیط زیست ما خواهد آورد. بدین ترتیب مقدار کل مواد آلوده کننده هوا که از دودکش نیروگاهها به جو تخلیه خواهد شد، لااقل 2 تا 4 برابر میزان کنونی خواهد بود. بنابراین بررسی مسایل زیست محیطی باید با فرآیند توسعه همراه باشد، زیرا که در این صورت است که حفظ توازن مناسب میان توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، استفاده منطقی از منابع و حفظ محیط زیست را در بر خواهد داشت. فرضاً اصل مکانیابی (Land use) و ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact statement) آن شیوه ای است که ناشی از اینگونه توسعه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
کلیات 3
انواع نیروگاههای مولد برق 3
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین 4
موقعیت جغرافیایی نیروگاه شهید رجایی قزوین 4
اطلاعات عمومی نیروگاه بخاری شهید رجایی 4
مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی 6
مواد اولیه تهیه بخار آب 7
سوخت مازوت 9
سوخت گازوئیل 11
اسا کار نیروگاه شهید رجایی 13
تصفیه خانه 15
گرم کن ها (HEATERS) 16
دیاراتور (هیتر شماره 4) 17
پمپ تغذیه بویلر 18
بویلر (دیگ بخار) 18

فهرست مطالب

عنوان صفحه
ساختمان بویلر 20
توربین 27
اجزاء ساختمان توربین 29
کندانسور 29
کندانسیت پمپ 33
توربوژنراتور 39
اصل کلی ماشین سنکرون 39
تشریح ژنراتور 41
دورنمایی از ژنراتور 41
استاتور 41
پوسته 41
ورقه های هسته 42
اتصال قسمتهای انعطاف پذیر ورقه های هسته 43
سیم پیچ استاتور 43
پارامترهای اختصاصی استاتور 45
سیم پیچ استاتور 46

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مواد کوپلها 47
اوزان 47
بدنه روتور 49
سیم پیچ روتور 49
سیم پیچ خفه کننده (تضعیف کننده) 50
حلقه های جمع کننده 51
هواکش محوری (فن های محوری) 52
پارامترهای اختصاصی روتور 53
سیستم خنک کننده 54
مسیر هوای خنک کن در استاتور 54
مسیر هوای خنک در کنداکتورهای روتور 55
فیلترهای جبران هوا 56
کولرها 56
پارامترهای اختصاصی 58
یاتاقانها 59
روغنکاری 60

فهرست مطالب

عنوان صفحه
کنترل (نظارت) حرارتی 60
رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی 61
بهره برداری 63
بهره برداری کلی 63
سیم پیچ استاتور 63
سیم پیچ روتور 64
هسته استاتور 64
پایداری و تثبیت وضعیت 64
اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور هسته استاتور 65
لرزشهای یا ارتعاشات 65
راه اندازی، بارگیری، تریپ (خارج شدن واحد) 65
ملاحظات 66
پیش از راه اندازی 66
اخطار 66
راه اندازی 67
دستورالعملهای سنکرون شدن 68

فهرست مطالب

عنوان صفحه
بهره برداری به هنگام پارالل 69
تغییر در بار اکتیو 69
بهره برداری با شبکه ایزوله 69
تریپ یا قطع مدار 69
تریپ نرمال 70
وضعیتهای بهره برداری غیرنرمال 70
تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیک 70
تنظیم ولتاژ بصورت دستی 71
بهره برداری در فرکانس بالا 71
بهره برداری در فرکانس پائین 71
خروج از حالت سنکرون (جدا شدن ژنراتور از شبکه) 72
قطع میدان تحریک 72
تریپ همزمان 73
تریپ ژنراتور 73
تریپ کلید (بریکر) 74
تریپ ترتیبی 74

فهرست مطالب

عنوان صفحه
تریپ دستی 75
برگشت دستی و تریپ 75
برگشت اتوماتیک 75
برگشت دستی 76
حفاظت های ژنراتور 76
خطاهای الکتریکی 77
لرزش یاتاقان ها 79
لرزش در یاتاقان های نوع ژورنال 79
اتصال ژنراتور به توربین گاز 79
بازدیدهای دوره های 80
بازدیدهای روزانه 80
بازدیدهای بصری و ماهانه و کنترل 81
اطلاعات تکمیلی 82
سیستم تحریک 95
توضیح کلی درباره سیستم تحریک 95
اجزای سیستم تحریک 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه
بخش قدرت 97
پل تریستور 97
فیوزها 98
مدارهای اسنابر (Snubbers) 98
اجزای سیستم تحریک 99
بخش قدرت 100
پل تریستور 100
فیوزها 100
مدارهای اسنابر (Snubbers) 101
سیستم خنک کننده 101
Crow bar 102
مقاومت تخلیه 103
حفاظت های مبدل 103
اطلاعات کلی 103
قطع فیوزها 104
حفاظت در برابر حداکث جریان لحظه ای 104

فهرست مطالب

عنوان صفحه
حفاظت افزایش جریان با تاخیر زمان 104
حفاظت برای جریان نا متعادل 105
بخش کنترل 105
توصیف کلی 105
کارت افزایش DAUXEA I/O 107
کارت تولید پالس DPSEX 108
آتش کردن تریستور 110
ساختار نرم افزار 111
وظایف و نقش تنظیم کننده 112
کنترل مضاعف 114
بهره برداری از تجهیزات ماشین 115
اطلاعات کلی 115
بهره برداری در مورد اتوماتیک 115
شرایط راه اندازی تحریک 116
شرایط قطع تحریک 116
شرایط مورد نیاز برای کنترل پارالل 117

فهرست مطالب

عنوان صفحه
بهره برداری از راه دور 117
مشخصات ترانسفورماتور تحریک 118
سیستم راه انداز 120
مقدمه 120
سیستم الکتریکی راه انداز 120
اصول بهره برداری 121
تجهیزات اندازه گیری 122
واحدهای کنترل 122
سیگنال ها و آلارم ها 123
مدارات قدرت 123
راکتور صاف کننده اتصال (=H01-LL01) DC 124
مدارات کمکی 125
مدارات PLC 125
کارت های مشترک 126
کارت های سیگنال دیجیتالی 127
کارت های سیگنال آنالوگ 128

فهرست مطالب

عنوان صفحه
ترانسدیوسرها 129
مدارات کنترل 129
اطلاعات کلی 129
حفاظت ها اطلاعات کلی 131
حفاظت های سخت افزار 131
مراتب بهره برداری 134
سیستم الکتریکی 140
مقدمه 140
توصیف کلی 140
قسمتهای اصلی سیستم الکتریک واحد 142
قسمتهای اصلی سیستم الکتریک مشترک 143
قسمتهای اساسی دیزل ژنراتور 144
طبقه بندی و عملکرد سیستم های الکتریک نیروگاه 145
تجهیزات الکتریکی و متریالها (مواد) 148
توضیح کلی 148
ترانسفورماتور را فراینده ولتاژ 148

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور 149
هسته 149
سیم پیچها 149
پوسته فلزی 150
بوشینگ 150
کولرها 151
تپ چنجر 151
اطلاعات فنی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ 152
کلید ژنراتور GCB 153
مشخصات تکنیکی کلید ژنراتور 155
هسته 156
سیم پیچها 156
محفظه فلزی 157
بوشینگ، عایق کننده ها، نگهدارنده ها 157
مشخصات تکنیکی ترانسفورماتور واحد 157
مشخصات کلی 158

فهرست مطالب

عنوان صفحه
تجهیزات واحد توربین گاز (GT) 160
تابلوی توزیع MV 160
تابلوی توزیع 160
کلید 161
کنتاکتور 161
کلید اتصال به زمین (فیدرهای موتوری و ترانسفورماتورها) 162
مشخصات ساخت و طراحی 162
تفکیک تجهیزات 163
سیستم ایمنی و مسدودکننده ها (اینترلاک ها) 163
ترکیب فیدرهای نمونه ای سوئیچ گیر 164
تابلوی اندازه گیری 165
فیدر تابلو ترانسفورماتور کمکی 166
فیدر ذخیره (SPARE) برای تابلوی مصارف مشترک 169
نوع و مقادیر 169
سیم پیچها 171
اتصالات 171

فهرست مطالب

عنوان صفحه
متعلقات 171
تابلوی توزیع LV 172
تابلوی توزیع 172
کلیدها 173
نوع ساخت 173
نوع 173
مشخصات الکتریکی 173
مقادیر و کمکی 173
مشخصات ساخت و طراحی 174
تجهیزات ایمنی و مسدودکننده ها (اینترلاک ها) 175
کلیدهای کمپکت 176
اجزاء فیدر نمونه ای (TYPICAL) تابلو 177
تابلو اندازه گیری باس بارها 178
فیدر موتوری (قابلیت برگشت ندارد) 178
فیدر موتوری (با قابلیت برگشت) 179
مشخصات فنی اصلی 180

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مشخصات کلی طراحی 182
مشخصات ساخت و بهره برداری 183
یکسوکننده 183
باطری 185
اینورتر 186
سوئیچ ثابت 187
دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری 188
مشخصات فنی اصلی موتور دیزل 188
مشخصات عملکردی 190
مشخصات ساخت 191
سیستم خنک کننده رادیاتور (مدار بسته) 192
کنترل و مانیتورینگ (نشان دهنده ها) 193
سیستم اتصال زمین 196
شبکه فرعی سیستم زمین 197
حفاظت های ژنراتور 198
پست 400 کیلوولت شهید رجایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
شرح کلی 203
اجزاء پست به ترتیب طرز قرار گرفتن 207
سیستم حفاظتی و اندازه گیری پست 240
بی برق و برقدار کردن یک فیدر 248
برقدار کردن یک فیدر 248
بی برق کردن فیدر 248
ترانسفورماتورهای نیروگاه شهید رجایی 249
سیم پیچی ترانسهای قدرت 251
رله و حفاظت 252
حفاظت شین 253
سیستم مخابراتی PLC 255
سیستم مخابراتی PLC در پستها و بررسی موج گیرها 255
موارد استفاده PLC 256
قسمتهای مختلف سیستم PLC 258
اصول کار دستگاه مرکزی PLC 258
محدوده فرکانس PLC 259

فهرست مطالب

عنوان صفحه
سیستمهای کوپلاژ و مسیر انتقال سیگنال در سیستم PLC 259
روشهای مختلف اتصال سیستم PLC به خطوط فشار قوی 262
سیستمهای کنترل، نظارت و حفاظت 264
رئوس برنامه FGC بویلر 265
حفاظتهای بویلر 266
حفاظتهای توربین 267
پرژکوره ولیک تست 271
لیک تست گازوئیل 276
شرایط روشن شدن مشعل گاز 278
مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازی 278
وضعیت های غیرعادی 280
مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی 287
  • پست 400 کیلو ولت (نیروگاه برق شهید رجایی)
  • نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین
  • نیروگاه برق شهید رجایی قزوین
  • مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی
  • نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین

لینک دانلود ...