محاسبه متغیرهای مالی شرکت بوتان از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت بوتان از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت بوتان از سال 80 الی 89

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: Excel

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 12 کیلوبایت

محاسبه متغیرهای مالی شرکت بوتان از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت: Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز (شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت بوتان در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

اهرم مالی

نسبت قیمت به سود

ارزش بازارری به دفتری

اندازه

ضریب بتا

اهرم مالی صنعت

نسبت تمرکز (شاخص هرفیندال)

بازده غیر عادی

  • نسبت تمرکز (شاخص هرفیندال)
  • ضریب بتا
  • اهرم مالی
  • نسبت قیمت به سود
  • اهرم مالی صنعت
  • ارزش بازارری به دفتری
  • بازده غیر عادی
  • اندازه

لینک دانلود ...