بررسی مقایسه خلاقیت دانش آموزان متوسطه دخترانه رشته تربیت بدنی با معارف اسلامی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 225 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 82

پایان نامه کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی

بررسی مقایسه خلاقیت دانش آموزان متوسطه دخترانه رشته تربیت بدنی

با معارف اسلامی صدرا، ناحیه 1 و 2 اردبیل در سال تحصیلی 91-92

مقدمه

ادوارد دوبون (1992) درکتاب خلاقیت کارآمد می گوید ‘ هیچ چیز سودمندتر و باشکوهتر از این نیست که ایده جدید و ثمربخشی اهداف شما را برآورده سازد. خلق فکر، ایده و مفاهیم نو همواره اساس اختراعات، اکتشافات و پیدایش راههای مناسب برای حل مسائل و مشکلات در زندگی انسان به شمار می آیند. جوامع پیشرفته و متمدن گذشته وحال پیوسته به ارزش و اهمیت این جنبه از توانائیها ذهنی و فکری انسان توجه نموده و در صدد تقویت آن برآمده و از این طریق به توسعه، رفاه، ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. چراکه بقول ارسطو ‘ ابتکار یگانه عامل مؤثر در پیشرفت انسان به شمار می آید ‘ (موید نیا، 1384، ص 165). به این ترتیب ضعیف بودن فرآیند بروز خلاقیت ها در جوامع عقب مانده نیز موجب بدبختی، فقر و فلاکت خواهد بود. در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابتهای بسیار فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژیها و منابع قدرت هستیم، افراد تیزهوش، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند بطوریکه بقول توین بی شانس بدست آوردن خلاقیت بالقوه، می تواند موضوع زندگی و مرگ هرجامعه ای باشد (کفایت، 1373، ص 3). بی مبالغه می توان گفت که وجه مشخص و بارز جهان امروز، همانا تغییر و تحول است که هیچ زمینه ای بدون تاثیر آن باقی نیست چرا که بقول هراکلیتوس در حیات چیزی پایدار نیست مگر دگرگونی. براین اساس امرسون ثبات احمقانه را زائیده مغزهای کوچک می شمارد (مویدنیا، 1384، ص 164). صرف تغییر ارزش تلقی شده و عاملان تغییر نوآوران ارزشمند محسوب می شوند که دگرگونی ها را با امید به بهبودی هرچه بیشتر و بیشتر سبب می شوند از این رو هرگونه اختراع، اکتشاف، ابداع و ابتکار خود اشکال تحول بوده و موجب تغییرند.

بدیهی است خلاقیت صرفا مشتمل بر تفکر و عملکرد ذهنی افراد خاص و عرصه های ویژه زندگی نیست بلکه تقریبا تمامی افراد اعم از دانش آموز، دانشجو، کارمند، کشاورز، خانه دار و … در مدرسه، محیط کار و مزرعه حتی با دارا بودن حد متوسط بهره هوشی می توانند دارای عملکرد خلاقانه در زمینه های مختلف زندگی باشند. تحقیقات اخیر تورنس (1973) و پارنز (1963) و دیگران نشان داده است که خلاقیت در تمام فعالیتهای فردی و گروهی مشاهده شده و با شدت و ضعف بالقوه قابل پرورش، در همه انسانها وجود دارد. (همتی، 1387، ص 12). تورنس و تورنس اشاره می کنند که طی 15 سال تجربه مطالعاتی و آموزش تفکرات خلاق، شواهدی را یافته اند که نشان می دهند خلاقیت را می توان آموزش داد براین اساس است که طی سالهای اخیر پژوهش و ساخت آزمونهای خلاقیت رونق پیدا کرده است.

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

اهداف کلی پژوهش.. 6

فرضیه های پژوهش.. 7

تعریف مفهومی و نظری.. 7

تعریف عملیاتی.. 7

مقدمه.. 9

ادبیات پژوهش.. 10

معنا و مفهوم خلاقیت.. 10

تعریف خلاقیت.. 11

نظریه های خلاقیت.. 14

خلاقیت در ورزش.. 20

خلاقیت و نو آوری در ترویج درس معارف اسلامی و جذب نوجوانان و تأثیرات آن.. 22

تعلیم و تربیت و جامعه.. 28

ویژگیهای تربیت اسلامی.. 29

هدفهای تربیت اسلامی.. 30

روشهای تربیتی اسلام.. 30

تفاوت خلاقیت با نوآوری.. 31

ارتباط خلاقیت با هوش.. 32

خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز.. 36

ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق.. 38

تخیل بسترخلاقیت.. 42

خلاقیت در موج سوم.. 43

پیشینه تحقیق.. 44

تحقیقات انجام شده در ایران.. 44

تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور.. 46

مقدمه.. 50

جامعه آماری.. 50

نمونه و روش نمونه گیری.. 50

روش پژوهش.. 51

ابزار پژوهش.. 51

نمره گذاری آزمون خلاقیت تورنس.. 52

بخش اول: آمار توصیفی.. 54

بخش دوم آمار استنباطی.. 59

مقدمه.. 66

نتیجه گیری.. 66

پیشنهادات.. 67

محدویتها.. 68

  • پایان نامه کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی
  • دانلود
  • بررسی مقایسه خلاقیت دانش آموزان متوسطه دخترانه رشته تربیت بدنی با معارف اسلامی
  • بررسی مقایسه خلاقیت دانش آموزان متوسطه دخترانه ی

لینک دانلود ...