دانلود اطلاعات ازن زنی تصفیه خانه آب 53 صفحه ورد

دسته بندی: مکانیک

دانلود پروژه ازن زنی آب بندر عباس.

ویژه دانشجویان و اساتید مکانیک و الکترو مکانیک.

ازن زنی جهت رفع بو و کدورت و طعم آب است.

جهت اطلاعات کاملتر در خصوص پروژه ازن زنی بندر عباس می توانید پیام بگذارید.

آب مورد نیاز شهر بندرعباس از طریق تاسیسات تصفیه خانه های موجود در میناب و توسعه آن ها تامین می گردد. با توجه به کیفیت آب خام، آب تحت مراحل تصفیه فیزیکی جهت حذف مواد معلق و سالم سازی با گاز کلر جهت از بین بردن میکرو ارگانیسم های بیماریزا قرار می گیرد.

در این تصفیه خانه ها مشکلات بو و طعم آب بین اردیبهشت ماه تا آبان ماه وجود دارد که این بو و طعم ناشی از واقع شدن سد در منطقه گرمسیری کشور و درجه حرارت منطقه و وزش بادوارتفاع آب سد می باشد. به گونه ای که با توجه به عمق زیاد آب سد و عدم تاثیر حرکات سطحی آب در لایه های پایینی آن، لایه ای از آب راکدی که در کف سد قرار گرفته است، به علت نرسیدن اکسیژن محلول، به محیط زیست غیرهوازی با درجه حرارت حدود 5 درجه سانتی گراد تبدیل می گردد.

  • ازن زنی
  • تصفیه خانه

لینک دانلود ...