پایان نامه بررسی تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در قطعات تولید شده به روش متالورژی پودر

پایان نامه بررسی تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در قطعات تولید شده به روش متالورژی پودر

پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد- متالوژی صنعتی، بخشی از مقدمه: بهترین تعریف برای متالورژی پودر شاید در مقایسه آن با «متالورژی ذوب» حاصل شود. در متالورژی ذوب، فلز یا آلیاژ ذوب وسپس در قالب ریخته می شود. شکل قالب ممکن است مثل محصول مورد نظر باشد که در این حالت یک قطعه ریختگی تولید می شود. در غیر…

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc & pdf

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 7,454 کیلوبایت

بخشی از مقدمه:

بهترین تعریف برای متالورژی پودر شاید در مقایسه آن با «متالورژی ذوب» حاصل شود. در متالورژی ذوب، فلز یا آلیاژ ذوب وسپس در قالب ریخته می شود. شکل قالب ممکن است مثل محصول مورد نظر باشد که در این حالت یک قطعه ریختگی تولید می شود. در غیر این صورت یک شمش ریختگی به دست می آید. با نورد کردن، آهنگری، اکستروژن، کشش، تراشکاری و سایر عملیات می توان چنین شمشی را به قطعات کار شده تبدیل کرد. ماده اولیه در متالورژی پودر به جای مذاب فلز، ذرات ریز فلزی است. بنابراین مراحل اصلی روش متالورژی پودر مشتمل بر تولید پودر و منسجم سازی پودر است.

مراحل رایج برای منسجم سازی پودر شامل پرس کردن پودر در قالب محکم و تولید قطعه فشرده شده و سپس زینتر کردن آن است. درهنگام زینتر کردن، قطعه تا دمایی کمتر از نقطه ذوب فلز یا آلیاژ گرم می شود تا خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مطلوب به دست آید. طی فرایند منسجم سازی مثل متالورژی ذوب می توان قطعه ای به شکل نهایی تولید کرد که معادل همان قطعه ریختگری است یا شبیه شمش ریختگری قطعه فشرده شده ای تولید کرد و با عملیات شکل دادن بعدی به قطعه نهایی رسید.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: تاریخچه متالورژی پودر

فصل سوم: روش های تعیین اندازه ذرات وتوزیع اندازه ذرات پودرهای فلزی

3-1. الک کردن

3-2. اندازه گیری میکروسکوپی

3-3. روش هایی بر پایه قانون استوک

3-3-1. آنالیزگر هوای رولر

3-3-2. میکرومروگراف

3-3-3 زلال سنجی، زلال سنجی به کمک نور واشعه X (سدی گراف)

3-4. شمارشگر کولتروآنالیز ذره با نامرئی سازی نور

3-5. پراکندگی نور لیزر

فصل چهارم: بررسی مقالات تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در قطعات تهیه شده به روش متالورژی پودر

4-1. تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش متالورژی پودر

4-2. تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در کامپوزیت های زمینه آهنی تهیه شده به روش متالورژی پودر

4-3. تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در فولاد معمول و فولاد ابزار تهیه شده به روش متالورژی پودر

منابع

فهرست اشکال

فهرست جداول

  • توزیع ذرات متالوژی پودر
  • پایان نامه متالوژی پودر
  • پایان نامه مهندسی متالورژی
  • پایان نامه کارشناسی متالورژی
  • پایان نامه متالوژی صنعتی
  • رابطه اندازه و توزیع در متالورژی پودر
  • دانلود پایان نامه
  • اندازه پودرهای فلزی متال
  • تاثیر اندازه ذرات متالوژی پودر

لینک دانلود ...