خرید و دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

خرید و دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

دسته: عمومی

بازدید: 9 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 181 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

نوع تحقیق: بنیادی

روش گردآوری داده ها: تست استاندارد (پرسشنامه)

روش تجزیه و تحلیل داده ها: از طریق نرم افزار SPSS

اهداف تحقیق: بررسی رابطه رشته تحصیلی با رضایت شغلی

متغیرها:

متغیر مستقل: رشته تحصیلی

متغیر وابسته: رضایت شغلی

فرضیه ها: بین رشته تحصیلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

چامعه و نمونه آماری پژوهش: معلمین مقطع راهنمایی مدارس شهید دانشجو و شهید کسائیان و نمونه آماری از طریق خوشه ای انتخاب شده است.

  • لی

لینک دانلود ...