الگوهای برآورد دمای متوسط روزانه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

الگوهای برآورد دمای متوسط روزانه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

مقاله چاپ شده در همایش ملی بیابان

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 5,227 کیلوبایت

دمای هوا یکی از پدیده های اصلی هواشناسی است که کاربرد وسیعی در رشته های مختلف مهندسی دارد. متوسط دمای روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه نیز از دیرباز به کمک دماهای بیشینه و کمینه برآورد می شود. رابطه خطی قدیمی ترین روش پیشنهادی متوسط دمای روزانه است که هنوز نیز به عنوان روش استاندارد شده جهانی به کار می رود. متأسفانه دقت این رابطه در مقیاس روز و حتی ماه مناسب نیست. علاوه براین اقلیم نیز در ارائه الگوی مناسب موثر است. لذا چند ایستگاه دمانگار از نواحی خشک و نیمه خشک ایران به کمک نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و دمای متوسط روزانه به کمک انتگرالگیری سطح زیر منحنی (روش سیمسون) از روی کاغذهای دمانگارها محاسبه شده است. افزون براین، دماهای بیشینه و کمینه نیز از روی منحنی ها حساب شده اند. پس از استخراج داده های چند ایستگاه دمانگار تصحیحی برای برآورد دمای روزانه به کمک رگرسیون چند متغیره الگوهای خطی و غیر خطی متعددی برازش داده شده است. پس از مقایسه نتیجه به صورت ترکیب غیر خطی از دماهای بیشینه و کمینه روزانه ارائه شده است. درواقع رابطه پیشنهادی توسط پژوهشگران این مقاله نشان دهنده عدم دقت و قدرت رابطه مرسوم و تصحیحی برای آن است.

  • تصحیح دما
  • متوسط دمای هوا
  • نواحی خشک و نیمه خشک ایران
  • دمای روزانه

لینک دانلود ...