دانلود پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

دانلود پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و حاوی 20 سوال می باشد که 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار می دهد. ابعاد مورد سنجش شامل استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تمایل به ماندن می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است…

دسته بندی: جزوات» پرسشنامه

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 71 کیلوبایت

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و حاوی 20 سوال می باشد که 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار می دهد. ابعاد مورد سنجش شامل استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تمایل به ماندن می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. ترتیب و سوالات مربوط به هر یک از ابعاد به ترتیب زیر است:

تمایل به ماندن: 4 سوال از 1 تا 4

استرس شغلی: 6 سوال از 5 تا 10

رضایت شغلی: 6 سوال از 11 تا 16

عملکرد شغلی: 4 سوال از 17 تا 20

  • بررسی اثر بخشی کارکنان
  • دانلود پرسشنامه
  • ارزیابی اثر بخشی کارکنان
  • پایان نامه مدیریت
  • پرسشنامه کارشناسی ارشد
  • پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان
  • پرسشنامه اثربخشی کارکنان
  • پرسشنامه مدیریت
  • پرسشنامه آماده مدیریت
  • پرسشنامه اثر بخشی پرسنل

لینک دانلود ...