پمفلت در مورد بیماری سل

دسته بندی: پمفلت

موضوع: پمفلت در مورد بیماری سل

پمفلت مورد نظر با موضوع بیماری سل تنظیم شده است و در آن به شرح بیماری، علل، علایم، راههای پیشگیری و درمان بیماری بیماری سل و مراقبت های پرستاری پرداخته شده است.

توضیحاتی به ثبت نرسیده است

  • پمفلت
  • پمفلت آماده

لینک دانلود ...