پرسشنامه سنجش خودآگاهی شخصی

پرسشنامه سنجش خودآگاهی شخصی

پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 10 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت ایت. شیوه امتیازدهی و نیز منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر گریده است.

دسته بندی: جزوات» پرسشنامه

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 16 کیلوبایت

توضیحات:

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 10 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت ایت. شیوه امتیازدهی و نیز منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر گریده است.

  • پرسشنامه آماده مدیریت
  • پرسشنامه مدیریت
  • پرسشنامه
  • سنجش خودآگاهی شخصی
  • خودآگاهی شخصی
  • دانلود پرسشنامه
  • پرسشنامه خودآگاهی
  • دانلود پرسشنامه مدیریت
  • ارزیابی خودآگاهی

لینک دانلود ...